Adrese: “Pilskalni”, Gaujienas pagasts,
Apes novads, LV – 4339
Tālrunis: 64381603; 25425155
E-pasts: gaujiena.biblioteka@ape.lv

 

GAUJIENAS  bibliotēkas vadītāja:
Sandra ĀBOLIŅA 


DARBA LAIKS

Pirmdiena    09.00–12.00;13.00–18.00
Otrdiena       09.00–12.00;13.00–18.00
Trešdiena     09.00–12.00;13.00–18.00
Ceturtdiena 09.00–12.00;13.00–18.00
Piektdiena    09.00–12.00;13.00–18.00
Sestdiena, Svētdiena        slēgts


Gaujienas bibliotēka ir Apes novada Gaujienas pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic iespieddarbu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Bibliotēka rūpējas par materiāliem un pakalpojumiem, kas nepieciešami vietējai sabiedrībai un iedzīvotāju informācijas, izglītības un profesionālo sfēru un izklaides vajadzībām, nodrošinot visiem novada iedzīvotājiem un strādājošajiem brīvu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu, bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informācijas pakalpojumus. Bibliotēka veic kultūras, informācijas, izglītības, izklaides un sociālās funkcijas.

Bibliotēka darbojas kā abonements. Grāmatas un periodiku izsniedz uz mājām. Ar uzziņu literatūru - enciklopēdijām, vārdnīcām lietotāji var darboties uz vietas bibliotēkā. Bibliotēka regulāri piedāvā daudzveidīgus krājuma, lasīšanu un bibliotēku popularizējošus pasākumus: izstādes, tematiskās pēcpusdienas, jauno grāmatu dienas, tikšanās ar literātiem, bērnu rītus, radošās nodarbības, bibliotekārās stundas skolēniem u.c.

Bibliotēkā ir pieejami šādi bezmaksas pakalpojumi:

 - nozaru literatūras un daiļliteratūras izsniegšana - bērniem un pieaugušajiem

- periodisko izdevumu izsniegšana

- novadpētniecības materiāli par Gaujienas pagastu un novadniekiem. Fondā atrodami raksti gan no preses, gan no dažādām grāmatām u.c.

- piekļuve tiešsaistes elektroniskajām datu bāzēm – Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēka

- bezvadu interneta WI-FI izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām

- datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana bibliotēkā

- konsultācijas darbam ar datoru un internetu

- apmācības informācijas meklēšanā bibliotēkas veidotajās un abonētajās datubāzēs un citos interneta resursos

- konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, fondu

- elektroniskā kataloga izmantošana

- bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana

- bibliotēkas tematiskās literatūras izstādes

- dažādi izglītojoši un tematiski pasākumi

- iespēja skatīties latviešu filmas portālā www.filmas.lv

-pieslēgšanās lielāko bibliotēku elektroniskajiem katalogiem, informācijas meklēšana Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datu bāzēs

-starpbibliotēku abonements (SBA)

- lasītāju apkalpošana mājās (ierobežotas pārvietošanās dēļ) - grāmatu piegāde un apmaiņa

- kopiju un izdrukas pakalpojumi no bibliotēkā esošajiem resursiem – abonētajām datu bāzēm un krājuma

 

Bibliotēka izvietota trīs telpās ar kopējo platību 60 m2. Divās telpās notiek iespieddarbu izsniegšana, saņemšana, informācijas sniegšana, glabājas krājumi. Iekārtotas 12 vietas lasītājiem, 6 datora vietas apmeklētājiem. Trešā telpa tiek lietota kā krātuves telpa.

Bērnu un jauniešu nodaļa

Adrese

Pilskalni, Gaujiena, Gaujienas pag., Apes nov., LV-4339

Kontaktinformācija

Tālr.: 64381603 (Bibliotēkā)
Fakss: 64381603
E-pasts: gaujiena.biblioteka@ape.lv

Kultūras karte

Darbalaiks

  • P:09:00-18:00
  • O:09:00-18:00
  • T:09:00-18:00
  • C:09:00-18:00
  • P:09:00-18:00
  • S:-
  • Sv:-
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv