21. februārī UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” ietvaros, Gaujienas bibliotēkā atzīmējām Starptautisko dzimtās valodas dienu, lai uzsvērtu valodu un kultūru daudzveidību.

Pēc UNESCO iniciatīvas pasaulē šo dienu atzīmē jau 18 gadus. Nodarbībā piedalījās Gaujienas internātpamatskolas pirmsskolas grupu 5 gadīgie un 6 gadīgie bērni un 1.a klase.

 Nodarbības laikā runājām par to, ka ir ļoti svarīgi runāt un rakstīt latviešu valodā pareizi, lai mūsu valodiņa attīstītos, tāpēc ir jālasa latviešu tautas pasakas, tautasdziesmas un dzejoļi. Lasot grāmatas, mēs iemācāmies jaunus vārdus un nostiprinām runas un valodas prasmes. Un tikai protot savu valodu, mēs varam iemācīties citas valodas. Salīdzinājām dažādu valstu alfabētus, skaitījām skaitāmpantiņu un dziedājām alfabēta dziesmiņu. Bērniem bija jāpilda dažādi radoši uzdevumi, mācoties pareizi salikt sava vārda burtiņus un veidojot teikumus, kā arī pašiem lasot pasaku. Nodarbības noslēgumā secinājām, ka latviešu valoda ir ļoti daudzveidīga, un tieši kopēja valoda ir tā, kas mūs visus vieno. Paldies bērniem un audzinātājām par piedalīšanos! 

Tagi: Dzimtās valodas diena