Grāmata ir īpaša pasaule, tā paver logu uz pasauli, tā atklāj jaunus apvāršņus, bet atslēgas vārds šai brīnumu pasaulei ir – lasīšana. Lasītprasme ir svarīga mācību procesa sastāvdaļa jebkura priekšmeta sekmīgai apguvei.

Lai veicinātu skolēnu lasītprasmes attīstību, Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar bibliotēkām visā Latvijā uzsākusi jaunu projektu – Nacionālā lasīšana. Tajā piedalās 5.-6.klašu skolēni, apliecinot savu lasīšanas prieku un mīlestību pret grāmatu.

Arī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola sadarbībā ar pagasta bibliotēku piedalās šai garīguma sacensībā. 4.decembrī Pirmās Adventes noskaņās Gaujienas bibliotēkā romantiskā noskaņā pulcējās 5.,6.kl. skolēni, lai interesenti apliecinātu savu varēšanu lasīšanā. Skolēnu sniegumu vērtēja žūrijas komisija: galvenā tiesnese – skolas bibliotekāre Inga Apsīte, pagasta bibliotekāre Sandra Āboliņa un Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas latviešu valodas skolotāja Ilze Zilbere. Vēlmi sevi apliecināt bija izteikuši 7 skolēni, izvēloties sev tīkamāko lasāmvielu, ar kuru varēja iepazīstināt klātesošos – savus klasesbiedrus. Žūrijas vērtējumu papildināja arī klausītāji, izsakot gan pozitīvus atzinumus, gan kritiskas iebildes. Un tā – 5.klasē 1.vieta – Alisei Lūsei, 2.vieta – Karīnai Zirdziņai, 3.vieta – Artai Korobovai, atzinība – Ijai Alvaterei.

6.klasē: 1.vieta – Artai Zālītei, 2.vieta – Nikam Judenkovam, 3.vieta – Kristeram Elmanim.

Veiksmīgākie lasītāji – lasīšanas čempioni – Alise Lūse un Arta Zālīte – startēs tālāk 2.kārtā Alūksnes – Apes novadu sacensībās pavasarī.

Lai mums visiem labs draugs kļūst grāmata!


Tekstu sagatavoja skolotāja Ilze Zilbere