Dalībai UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) tīklā „Stāstu bibliotēkas” uzņemtas 37 bibliotēkas no visas Latvijas. No tām Gaujienas bibliotēka pievienojusies tīklam atkārtoti pēc 4 gadu pārtraukuma. 

UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” mērķis ir veicināt neformālo izglītību mantojuma jomā caur stāstniecību, sadarbojoties ar piesaistītiem mantojuma, tradicionālās kultūras un stāstniecības jomas ekspertiem. Dalība tīklā ilgst 2 gadus, kuru laikā bibliotēkām ir iespēja gūt gan teorētisku, gan praktisku informāciju par stāstīšanas tradīcijām, to praktizēšanu, par novadpētniecību, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, sadarbību ar vietējo kopienu, kā arī citiem ar kultūras mantojuma saglabāšanu saistītiem jautājumiem.

Tīkla ietvaros organizētās aktivitātes vērstas uz bibliotēku radošo attīstību un sadarbību, prasmēm sadarboties ar vietējo kopienu, nodrošinot savstarpēju komunikāciju un paaudžu saikņu stiprināšanu, kā arī bibliotēkas lomas izcelšanu informācijas apzināšanā, saglabāšanā un pieejamības nodrošināšanā.