Grāmatu lasīšana spēj mūs aizvest gluži citā pasaulē, turklāt, šī cita pasaule kalpo kā ideāls atpūtas un prāta atslēgšanas veids. Ir patīkami, ka grāmatas var ne tikai lasīt mājās, bet arī klātienē tikties ar grāmatu autoriem. Tāpēc, rudenīgajā 16. septembrī, Gaujienas bibliotēka aicināja visus grāmatu cienītājus uz literāri muzikālu pēcpusdienu.

Daces Judinas vārds vairs nav svešs nevienam kriminālromānu cienītājam. Šobrīd izdotas astoņas Daces Judinas grāmatas, kuras sižeti risinās mūsdienu Latvijā - detektīvromāni no sērijas „Izmeklē Anna Elizabete", pēdējā no tām ir „Trīs klikšķi līdz laimei”. Bibliotēkas plauktā šīs grāmatas ilgi nestāv, tās vēlas izlasīt daudzi autores talanta cienītāji, tāpēc veidojas grāmatu rindas.

Pasākums noritēja jauki un sirsnīgi, autore stāstīja par savu romānu tapšanu, ka iedvesmu smeļas no reālās dzīves, kā arī atbildēja uz lasītāju jautājumiem un ieskatījās arī nākotnes literārajās iecerēs. Klausījāmies teatralizētus romānu fragmentu lasījumus, D. Judinas autordzeju un ģitārbalādes, kuras aizskāra ikviena klausītāja sirdi. Īpašu mirkli mums sniedza A. Nīmaņa autordzejas lasījumi un meditatīvi instrumentālā elektroniskā mūzika ar videovizualizācijām.

Apmeklētāji piedalījās dažādos detektīvkonkursos, un zinošākie saņēma balvas - apgāda „Zvaigzne ABC" jaunāko izdoto autores detektīvromānu. Arī bibliotēkai D. Judina uzdāvināja savu un Artura kopdarbu – dzejas un eseju izlasi „Divi. Pusnakts sarunas”. Aizdomāties par dzīvi, laiku un savstarpējām attiecībām mēs varējām, klausoties fragmentu lasījumos no šī krājuma.

Tikšanās laiks - divas stundas pagāja ātri un nemanot, un es domāju, ka mēs katrs guvām emocionālu lādiņu savai ikdienai. Novēlam Dacei Judinai un Arturam Nīmanim sarakstīt vēl daudz jaunu grāmatu! Gaidīsim ikvienu interesentu pie detektīvromānu plauktiem Gaujienas bibliotēkā!

Tagi: Judina Dace