Aicinām iegriezties bibliotēkā un līdz 16. septembrim nobalsot par fotogrāfijām, kas atlasītas pēc pirmās kārtas fotokonkursā “Apes novads neierastā skatījumā”!

1.augustā noslēdzās Apes novada domes rīkotā fotokonkursa pirmā kārta, kurā tika aicināts iesniegt fotogrāfijas ar individuālo skatījumu uz Apes novadā populāriem objektiem, pasākumiem, cilvēkiem, vietām, parādībām – neierastā (neikdienišķā) skatījumā.
Apes novada domes Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs Jurijs Ronimoiss izsaka pateicību visiem dalībniekiem, kuri piedalījās, un uzsver: “Konkursā tika iesniegtas 15 autoru 216 fotogrāfijas, no kurām žūrija izvirzīja 10 fotogrāfijas, vērtējot, gan Apes novada atpazīstamību, saturisko aspektu un idejas oriģinalitāti, māksliniecisko kvalitāti un tehnisko kvalitāti.”.Konkursa uzvarētājus noteiks saskaitot žūrijas (50%) un apmeklētāju piešķirtos punktus (50%). Fotokonkursa pilns izvērtējums tiks pabeigts līdz 1.oktobrim, paziņojot konkursa 1.-3.vietu ieguvējus, kā arī labākās fotogrāfijas ievietojot 2017.gada Apes novada kalendārā.