2016. gada 15. jūnijā Gaujienas bibliotēkas VKKF Lasīšanas veicināšanas programmas Bērnu un jauniešu žūrijas 2015 dalībnieki devās noslēguma ekskursijā uz Valmieru -

 Apmeklējām Valmieras integrēto bibliotēku, Valmieras novadpētniecības muzeju un brīvdabas piedzīvojumu parku “Ežu šķūnis”, kurā bērni komandās veica dažādus stacionāri dabā izvietotus uzdevumus un pārbaudīja sevi precizitātē, ātrumā, loģiskajā domāšanā, izturībā, sevis pārvarēšanā un izaicināšanā.

Paldies visiem izturīgajiem grāmatu ekspertiem!