Konsultācijas Gaujienas BIBLIOTĒKĀ

9. maijā plkst. 9:00 - 16:30

Pilskalni, Gaujiena

 

Tiem klientiem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, iespēja iesniegt pieteikumus būs gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus!