Lai novērtētu iepriekšējo paaudžu veikumu, padziļinātu zināšanas un izpratni par to, stiprinātu sabiedrības saliedētību Gaujienas BIBLIOTĒKĀ ir apskatāma literāra izstāde barikāžu aizstāvju atcerei.

Pateicoties spējai nest un sajust Latviju savā sirdī, iepriekšējām paaudzēm ir izdevies izveidot Latvijas valsti, pēc daudziem gadiem to atkal atjaunot un nosargāt valstisko neatkarību dažādos vēstures pagriezienos. 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres 25.gadadiena ir nozīmīgs notikums mūsu valstij un katram tās iedzīvotājam, tāpēc īpaši būtiski to atgādināt, akcentēt un darīt emocionāli saprotamu jaunajai paaudzei, izzinot vēsturisko mantojumu un sabiedrības saliedētības un nevardarbīgas pretošanās pieredzi un veicinot sociālās atmiņas saglabāšanu un tālāknodošanu, veidojot izpratni par sabiedriskās līdzdalības nozīmi savas valsts veidošanā un attīstībā. 

Tagi: Barikādes