GAUJIENAS BIBLIOTĒKAS radošo darbu vasaras konkurss bērniem un jauniešiem “Vasaras tauriņu dejā, savijās viss dzejā” ir noslēdzies.

Gaujienas bibliotēkas radošo darbu vasaras konkurss "Vasaras tauriņu dejā, savijās viss dzejā" ir noslēdzies! Noslēguma pasākums notika 28. augustā plkst. 16.00.
Konkurss sākās 2015.gada 1. jūnijā un noslēdzās 2015. gada 25. augustā.
Konkursa mērķis bija iepazīt jūnija, jūlija un augusta mēnešu rakstniekus – jubilārus un viņu darbus, veicināt lasītprieku, kā arī attīstīt bērnos un jauniešos radošās spējas, izpaust savu talantu, prasmes un iemaņas radošo darbu veidošanā. Tika izteikta pateicība visiem konkursa dalībniekiem – Airitai Rubinai, Austrim Kalniņam, Martai Kalniņai, Kristeram Lārmanim, Artai Korobovai, Uvim Sproģim, Ivaram Āboliņam un Megijai Lukjanovičai. Par konkursa uzvarētāju tika atzīta Airita Rubina, kura savos darbos izmantoja dažādas mākslas tehnikas, atbilstošas konkrētā autora darba tēmām. Paldies visiem dalībniekiem!

Iesniegtos konkursa darbus izvērtēja žūrija: Sandra Āboliņa, Gaujienas bibliotēkas vadītāja;
Inga Apsīte, Gaujienas bibliotēkas un Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas bibliotēkas bibliotekāre; Sanita Sproģe, Gaujienas Biznesa, informācijas, izglītības un tūrisma centra vadītāja; Ineta Riepniece, Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja.
Visu septembra mēnesi konkursa darbus var aplūkot izstādē Gaujienas bibliotēkā.
Paldies Lilitai Bernartei par gardo un skaisto kūku:)

Ziņu sagatavoja:

<p>&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Sandra Āboliņa&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>