Gaujienas BIBLIOTĒKA aicina grāmatu ekspertus piedalīties Bērnu un jauniešu žūrijas 2015 atklāšanas pasākumā Trapenē!

Izbrauk&sc ron ana 12. augustā plkst. 13:00

Atgriešanās Gaujienā 13. augustā plkst. 12:00

 

Apmeklēsim Zigurda Safranoviča senlietu muzeju “Fazāni”,

Trapenes bibliotēku un vakarā veldzēsimies Lukstu ezerā.

 

Gaidām aktīvos lasīšanas ekspertus mūsu bibliotēkā!

 

Pieteikties līdz 10. augusta vakaram!