No 01.06. - 25.08. GAUJIENAS BIBLIOTĒKA aicina bērnus un jauniešus piedalīties radošo darbu vasaras konkursā “Vasaras tauriņu dejā, savijās viss dzejā”.

Konkursa mērķis:

  • Iepazīt jūnija, jūlija un augusta mēnešu rakstniekus – jubilārus un viņu darbus
  •  Attīstīt bērnos un jauniešos radošās spējas, izpaust savu talantu, prasmes un iemaņas radošo darbu veidošanā
  •  Veicināt lasītprieku

 

Ar nolikumu var iepazīties www.apesnovads.lv un Gaujienas bibliotēkā.