Marts ir pavasara mēnesis, kad mostas daba. Marts ir arī latviešu dzejnieces un dramaturģes Aspazijas mēnesis.

Vai tu esi kādreiz paskatījies, kā zilā vakarā mēness pāri upei ceļ ņirbošu tiltu? Bet dārzā, agrā pavasara rītā - vai tu esi pamanījis, ka zemei aug zaļi, plīvojoši spārni? Un vai tu kādreiz esi dzirdējis dzejoli “Mazā sirmā kumeliņā, Jāj pa ceļu pasaciņa. Ātri, ātri steidzas viņa …”

Daudz gadu desmitus dzejnieces Aspazijas dzejolis ”Pasaciņa” bijusi viens no bērnu iemīļotākajiem dzejoļiem. Arī mazos Gaujienas PII “Taurenītis” bērnus, audzinātājas un pārejos interesentus 18. martā plkst.10:00 Gaujienas bibliotēka aicināja uz Bērnu rītu “Jāj pa ceļu pasaciņa”, kas bija veltīts dzejnieces 150. gadadienai. Caur veidoto prezentāciju un dažādiem uzdevumiem bērni iepazina ne tikai rakstnieces biogrāfiju, bet arī viņas rakstītos bērnu dzejoļus. Lielu prieku bērniem sagādāja uz lielā ekrāna noskatīties dzejoļu attēlošanu multfilmās ”Pasaciņa” un “Nebēda”. Bērni uzzināja to, ka viņu iemīļoto miega dziesmiņu ”Circenīša ziemassvētki” arī sarakstījusi dzejniece Aspazija. Un tā kopīgi nodziedot šo sirsnīgo dziesmiņu, noslēdzās bērnu rīts. Paldies PII “Taurenītis” vecākās grupas bērniem, kuri bija sagatavojušies pasākumam un attēloja multfilmu “Pasaciņa” zīmējumos, radīdami interesantu skatījumu uz dzejas rindām. Tāpat paldies Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas 1. klases skolēniem un Gaujienas internātpamatskolas 1.-2. klases skolēniem un audzinātājām, kuri marta mēnesī atnāca iepazīties ar slavenās dzejnieces biogrāfiju un bērnu daiļradi.   

Ziņu sagatavoja:

<p>&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Sandra Āboliņa&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>

Tagi: Aspazija