Mēs esam saņēmuši 12 eksemplārus grāmatu par kopējo summu EUR 98.72

Piedāvāto grāmatu saraksts:

 1. Ābele Inga “Klūgu mūks”
 2. Kalnačs Jānis “Kārlis Padegs”
 3. Kļaviņš Eduards “Vilhelms Purvītis”
 4. Lamberga Dace “Rūdolfs Pērle”
 5. Mazvērsīte Daiga “Elga Rozenberga. Dzīves riču-raču”
 6. Melbārzde Elizabete “Kārlis Melbārzis. Mākslinieka dzīve”
 7. “Mūsdienu literatūras teorijas: monogrāfija”
 8. Pujāte Inta “Jānis Rozentāls”
 9. Skulme Uga “Atmiņu grāmata”
 10. Bērziņš Uldis “Izņemts no skolas” (klausāmgrāmata)
 11. Rīgas teksts Augusta Deglava romānam “Rīga” 100
 12. Ignats Gundars “Pārbaudes laiks”

 

Visi laipni aicināti lasīt uz vietas vai

paņemt grāmatu lasīšanai uz mājām!