Piektdien, 16. maijā plkst. 14:00

Kopā minēsim mīklas, krāsosim, zīmēsim, līmēsim un lasīsim! Ņem līdzi mammu, brāli vai māsu un piedalies!