Trešdien, 2. aprīlī

plkst. 11:00

Gaujienas BIBLIOTĒKĀ

senioru padome aicina uz tikšanos ar Alūksnes un Apes novadu fonda valdes priekšsēdētāju

Dzintru Zvejnieci. 

Uzzināsim par AANF, tā darbības pamatprincipiem un kā mēs varam iesaistīties.

Fonds darbojās šādos virzienos: piesaista līdzekļus no privātpersonām un uzņēmējiem, lai finansētu vietējos projektus; informē un izglīto sabiedrību par labdarības nozīmi vietējās kopienas attīstībā; pēta Alūksnes un Apes  novada labdarības tradīcijas; veicina brīvprātīgo kustību labdarības attīstības procesos. 

 

Laipni aicināti visi interesenti!

Tagi: labdarība