Svečturīši Upesciema namu logos šogad, bezsniega tumsā,  laikam bija vienīgie vizuālie vēstneši, kas liecināja, ka klāt lielais gaidīšanas un pārdomu laiks – Advente. Nē, kļūdos, pie Upesciema Tautas bibliotēkas ieejas greznais Adventes vainags arī tika pamanīts un priecēja acis garām- un iekšāgājējiem. Par šiem ikgadējiem skaistajiem vainagiem paldies jāsaka Sanitai Treinei, kuras veidotās skaistās kompozīcijas ikdienā priecē arī bērnudārza saimi.

21. decembra vakarā Upesciema Tautas bibliotēkā pulcējās lasītāji, lai Ziemassvētku noskaņā atskatītos uz pagājušo gadu. Tā kā bibliotēkā ir pašauri, tika izmantotas kaimiņu – Upesciema Dienas centra - jaunās telpas.

Upeņu karstās sulas, pīrādziņu un piparkūku smaržās tīti vakara dalībnieki klausījās Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas divu audzēkņu Lauras Šestakovskas un Reičelas Elizabetes Sinkas izpildītās dziesmas, ar saviem jaunākajiem dzejoļiem iepazīstināja Maija Bajaruniene. Šī vakara pārsteigums bija vēl viena dzejniece, kura dzīvo tepat, Upesciemā, Ārija Bērziņa. Arī viņa lasīja savu dzeju. Laikam šeit, mūsu novadā, ir kāda īpaša aura, jo izrādās, kas apkārt ir tik daudz radošu un interesantu  cilvēku.

Pirms Ziemassvētkiem bibliotēkas telpā parādījās īsts piparkūku namiņš ar piparkūku egli un grāmatu blakus.Tā autori ir Guna Pastare un Sandis Zalcmanis.  Šis namiņš, saldi smaržodams, uzjundīja bērnu ziņkārību – kas to drīkstēs apēst? Atbilde skanēja – visčaklākais 2011. gada grāmatu lasītājs. Daudzi sāka skaitīt savas gada laikā izlasītās grāmatas....

Un tā 21. decembra vakarā kārotais  namiņš tika nodots tā likumīgajam īpašniekam – Semjonovu ģimenei. Šajā ģimenē aug 5 bērni. Trīs no tiem mācās Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā (Ronalds - 4.,  Roberts - 6. , Kitija - 7.klasē) un ir ļoti čakli grāmatu lasītāji. Atliek tikai apbrīnot šo bērnu vecākus, kuri ir mācējuši savus bērnus izaudzināt par aizrautīgiem grāmatu cienītājiem. Varbūt vērts viņu pieredzi nodot arī citiem vecākiem?

Vakara noslēgumā tika zīlēta nākotne, kas solās būt ļoti jauka visiem, kuri būs Upesciema Tautas bibliotēkas lasītāji. Gribat būt laimīgi Jaunajā gadā? Dodieties uz Upesciema Tautas bibliotēku, un laime būs nodrošināta....

 

Iveta Pastare