Galgauskas pagasta bibliotēkā Bibliotēku nedēļā no 23.04. - 27.04. sekojoši pasākumi: 23.04. plkst.09.00 priekšālasīšanas stunda ''Lasīsim kopā ar 1. - 2. klases skolēniem E. Gulbes grāmatiņu Koko un Riko.'' Plkst. 09.45 priekšālasīšanas stunda ''Lasīsim kopā ar 3. - 4. klases skolēniem M. Zālītes grāmatiņu Tango un Tūtiņa.'' Pasākuma noslēgumā labākie lasītāji saņēma nelielas balviņas, bet visi kopā tika uzcienāti ar konfektēm, Pasākuma mērķis - veicināt bērnu lasītprasmi.  Visas nedēļas garumā bibliotēkā sekojošas izstādes: ''Rakstnieku - jubilāru atcerei Bibliotēku nedēļā'' - rakstniecei I. Indrānei 85, dzejniekam A. Vējānam 85, kā arī pagasta rokdarbnieču izstāde ''Sirdsprieks sev un citiem.'' Visi mīļi gaidīti bibliotēkā!