Sadarbībā ar VAS ,,Hipotēku un zemes bankas” klientu klubu ,,Mēs paši’’ projekta ( NR. B1-44),,Rotaļu istabas izveide un labiekārtošana Gailīšu pagasta 2.bbiliotēkas lasītājiem’’ ietvaros

 

 

Aicinām Tevi

uz 2.literāro pēcpusdienu, spēļu turnīru

26.augustā plkst.13.00

 

 

 

Projekta koordinatore Iveta Rācināja