Veltu Kalniņu atceroties.

 

Projekta "3i - ieraugi, iekadrē, ievieto prezentācija kongresā

 

Fotoamatieru māksla

 

Grāmatas "Kur Ežezers rotājas zils..." prezentācija

 

Pirmais ķieģelītis iemūrēts

 

Poēzijas stunda

 

"KĀ ZIVIS ŪDENĪ..."

- pēcpusdiena

2013.gada 07. decembrī Ezernieku pagasta Saietu namā notika skolotājai Veltai Kalniņai veltīta atceres pēcpusdiena, ko rīkoja Ezernieku pagasta bibliotēka sadarbībā ar Ezernieku vidusskolu. Vairāk lasīt "Pagastā"

 

 

             Projekta "3i - ieraugi, iekadrē, ievieto" prezentācija kongresā

 

    2011.gada 12. un 13. aprīlī notika Latvijas bibliotekāru 10. kongres "Brīva piekļuve zināšanām: pastāvīga progresa veicināšana".  Rīgā, Latviešu Biedrības namā, tika prezentēts starpnovadu bibliotēku izstrādātais un realizējamais projekts "3i - ieraugi, iekadrē, ievieto", kurā piedalījās visas šā projekta dalībnieki.

    Plašākai auditorijai tika prezentēts projekta logo un plakāts, kura tapšanā lielu ieguldījumu devusī Inese Rumpa no Ugāles bibliotēkas. Kolēģi stāstīja par projekta mērķiem un uzdevumiem, plānotajām aktivitātēm, rezultātiem un ieguvumiem.

   Plakātu stendu izplānoja un rūpējās par tā vizuālo noformējumu Pūres bibliotēkas-novadpētniecības un informācijas centra vadītāja Valda Dzelzkalēja.

   Kongresa otrajā dienā Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons uzstājās ar prezentāciju-referātu "Mortensona Centra pilotprojekts bibliotēku līderiem un inovatoriem Latvijā", kurā prezentēja programmu un tās darbību Latvijā, apmācības ASV un izstrādātus trīju grupu projektus. Šīs sesijas laikā projektu pārstāvji referēja savus projektus.

   Dagdas novada Ezernieku pagasta bibliotēkas vadītāja kongresa dalībniekus iepazīstināja ar projekta "3i" mērķiem un tā norisi.

Bildes no kongresa skatīt galerijā.

 

  Informāciju sagatavoja Lidija Igaune, Dagdas novada Ezernieku pagasta bibliotēkas vadītāja. 65653127; 26226509., ezerbiblio@inbox.lv ; lidija_igaune@inbox.lv

 

 

                                           Fotoamatieru māksla

 

                                     

2010. gada 11. maijā bibliotēkā notika tikšanās ar Ukrainas fotomākslinieku Savienības biedru Anatolu Kauškali. Uz pasākumu bija ieradušies dažāda vecuma cilvēki, kuriem fotomāksla ir saistoša tēma.

   Foto skatīt

 

 

                                      

 

                     Grāmatas "Kur Ežezers rotājas zils..." prezentācija


27. maijā notika Veronikas Grišānes grāmatas „Kur Ežezers rotājas zils…” prezentācija. Autore ilgstoši loloja domu apkopot materiālus un publikācijas par dzimtā Dagdas novada Ezernieku pagasta ļaudīm saistībā ar Latgales un dzimtās vietas vēsturi, to apkopojot vēsturiskā izdevumā.

Pasākumā piedalījās daudz cilvēku, kam ir saikne ar mūsu pagastu, tostarp Dagdas novada domes deputāti.

 

Veronika Grišāne – ārste, Latvijas valsts aizsardzības fonda „Lāčplēsis” goda zīmes īpašniece, Rēzeknes pilsētas goda pilsone, vairāku publikāciju un triju grāmatu autore. Jaunākais izdevums – tas ir īpašs veltījums Dagdas novada Ezernieku pagasta ļaudīm, kuriem ļoti paveicies ne vien novadā, bet arī Latgales reģionā ar unikālo darbu.

 

•„KUR EŽEZERS ROTĀJAS ZILS…”

Tā ir liecība par redzēto, dzirdēto, izjusto, pārdzīvoto, pazaudēto un izsapņoto. Šī grāmata ir neparasta Latgales pagasta vēsture — vēstījums caur tajā iesaistīto cilvēku pieredzi. Autentiskākās vēstures liecības kā likums ir aculiecinieku vēstījumi par pagasta dzīvi.

 

 Šī grāmata tapusi pateicoties tam, ka Veronika Grišāne nekad nav aprobežojies vien ar klusu zobu ārsta un pašlaik pensionāres dzīvi, bet metusies iekšā Bukmuižas-Ezernieku pagasta dzīvē ar visu savu miesu un garu, lai mūsu pēcteči varētu uzzināt labāk savu vēsturisko dzimšanas, darba un dzīves vietu pasaulē.

 

Latgaliešu gribu un centienus iegūt izglītību un rast tās pielietojumu  dzīvē rāda mūsu pagasta pārstāvju sasniegumi zinātnē, kultūrā, sabiedriskajā dzīvē un sportā.

• Izdevniecība SIA „Visual Studio” raksta:  “Pavasaris ir tapis krāšņāks ar Ezernieku pagasta vēstures grāmatas „Kur Ežezers rotājas zils…” iznākšanu. Vēlamies pateikties grāmatas autorei Veronikai Grišānei par lielo ieguldījumu, apkopojot un uzrakstot, uz patiesiem vēstures faktiem balstītu darbu Latgales identitātes atspoguļošanai un saglabāšanai. Mūs visus aizkustināja Veronikas kundzes lielā garīgā, fiziskā un materiālā pašatdeve šīs grāmatas tapšanā.

 

Par gleznainā Ežezera apkārtni tik apjomīgi kvalitatīvu darbu var paveikt cilvēks, kura sirdi piepildījusi liela mīlestība pret savu novadu un cieņpilna pateicība par gaišajiem dzīves mirkļiem saviem vecākiem. Autore gadiem ilgi ir krājusi materiālus un publikācijas par dzimtās vietas vēsturi, lai tagad - pensijā esot, varētu tos apkopot vēsturiskā vēstījumā. Apjomīgā darba veikšanā autore aktīvi ir sadarbojusies ar pagasta bibliotēkas darbiniekiem, Ezernieku vidusskolas skolotāju kolektīvu un skolas absolventiem.

 

Autores vēlējumam: „Lai šīs atstātās liecības kalpo nākamajām paaudzēm, vairo viņu pašapziņu un patriotisma jūtas pret savu novadu.” - pievienojas arī mūsu radošā komanda, jo ir svarīgi šodien apzināties uz plašās pasaules fona esošo mūsu tautas identitāti. Ar cerību, ka bērni kaut mazliet vairāk varētu pareizāk saprast, kā rīkoties nākotnē, jo būs izzinājuši un izpētījuši pagātnes devumu katra paša, ģimenes, pagasta, novada un valsts dzīvē.”

 

Iesakām  ikkatram Latgales iedzīvotājam iepazīties ar Veronikas Grišānes sirds mīlestības devumu šim skaistajam Latvijas novadam.

 

Ezernieku vidusskolas pašdarbības kolektīvs grāmatas prezentācijas svētkos sagatavoja vairākus  koncerta numurus, kurus veltīja grāmatas autorei un visiem pasākuma ciemiņiem.

Paldies skolas pašdarbības kolektīviem, to vadītājiem, skolas administrācijai par sagādāto prieku skatīt jaukus, talantīgus bērnus uz skolas skatuves!

 

Sveikt grāmatas autori vēlējās daudzi. Pirmajiem vārds tika dots mūsu Dagdas novada Domes vadībai. Sandra Viškure, Dagdas novada priekšsēdētāja 2.vietniece,  apsveica grāmatas autori ar unikālo izdevumu. Pateicības vārdus izteica Ezernieku pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Andžāns, Jāzeps Ornicāns -  Dagdas novada deputāts un  Ezernieku novadnieks, pazīstamais kultūras darbinieks. Sveica arī  izglītības un sabiedriskā darbiniece, zinātniece, asociētā  profesore, apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni, Ezernieku novadniece Irēna Siliņeviča (Andžāne), Latgales dzejniece Leontīna Apšeniece Akula un daudzi citi.

 

Sniedzot nelielu ekspresinterviju laikrakstam „Ezerzeme” Veronika Grišāne teica:’’…es neteiktu, ka šī  trešā grāmata „Kur Ežezers rotājas zils …” tapa viegli. Grūtākais šīs grāmatas veidošanā bija tas, ka tajā ir daudzu cilvēku sniegtā informācija, no kuras biju atkarīga. Mani priecē, ka atsaucās gan skola, gan bibliotēka, gan atsevišķi cilvēki. Man rakstīja un zvanīja, grāmatas tapšanas laikā es daudz komunicēju tieši telefoniski. Bija ļoti daudz atsaucīgu cilvēku, ar maziem izņēmumiem, kuri atteicās sadarboties. Laika ziņā tas prasīja divus gadus , intensīvākais darbs bija tieši ziemā…”

 

Mīļš paldies visiem, kuri palīdzēja rīkot pasākumu un ar savu klātbūtni pagodināja grāmatas „Kur Ežezers rotājas zils …” autori. Video ierakstu, sagatavoto no fotogrāfijām, var apskatīt  portālā www.biblioteka.lv,  meklējot <Ezernieku pagasta bibliotēka>.

 

Lidija Igaune

Dagdas novada Ezernieku pagasta bibliotēkas vadītāja

ezerbiblio(at)inbox(dot)lv, 65653127

 

Grišānes pirmā grāmata “No Rēzeknes medicīnas vēstures”   iznākusi 1996.gadā.

Grāmatas ievadā autore raksta, ka centusies izsekot medicīnas attīstībai Rēzeknē un Rēzeknes rajonam vēsturiskā griezumā – no 18. gs. beigām līdz 1990. gadam. Materiālu sistematizēšanā viņa saskārās ar mediķu traģiskajiem likteņiem. Veronika Grišāne uzskata, ka notikušo, turklāt visai traģiskus gadījumus, jāatstāj kā liecību nākamajām paaudzēm, jo terors nedrīkst atkārtoties. Grāmatā ir statistika, fakti, kā arī atmiņas par medicīnu un mediķiem Rēzeknē. 

 

Otrā grāmata ar nosaukumu  „No sevis saknes projām nemet...”

izdota 2009.gadā un bija vairāku gadu darba rezultāts, jo tajā tika sīki izpētīta Grišānu dzimta (autores vīra dzimta), kas nākusi no Dagdas apkaimes. Šajā grāmatā, kas tapa kā veltījums autores meitai Elitai, mazmeitām Laurai un Mārai, apkopotie materiāli sniedzas līdz deviņpadsmitā gadsimta sākumam un atspoguļo septiņu paaudžu likteņus.

• Jānis Eļksnis, Latgales kultūras centra izdevniecības vadītājs rakstīja:  “Veronika Grišāne veikuse lelu un Latgolas vēsturē nūzeimeigu dorbu, jo ar vīnas dzymtas cylvāku liktiņu izpēti parōdeita Latgolas eistō vēsture. Autore izcāluse lelysku pīminekli Grišānu dzymtai un Latgolai”.

 


Ezernieku bibliotēka ir sagatavojusi nelielu foto apkopojumu par šo pasākumu - to piedāvājam noskatīties  fotoklipā portālā www.biblioteka.lv (Ezernieku biblioteka)arī portāla DAGDA.LV lietotājiem.

Jāatzīmē, ka Ezernieku bibliotēkas kontā portālā youtube.com ir arī citi interesanti materiāli par dzīvi Ezernieku pagastā.

ceturtdiena, 09.06.2011

 

 

                                        Pirmais ķieģelītis iemūrēts

 

Ezernieku pagasta bibliotēkā vietējiem fotoamatieriem notika pirmā nodarbība fotogrāfijā, kuru vadīja Ukrainas fotomākslinieku savienības biedrs, fotomākslinieks Anatols Kauškalis. Nodarbībām iepriekš pierakstījās krietns pulks interesentu.

   Laika un fototehnikas trūkuma dēļ šoreiz neizdevās padarboties praktiski. Taču iedoto zināšanu ir gana daudz, lai sāktu darboties un līdz nākamajai tikšanās reizei fotoamatieri atnestu pirmos uzņēmumus.

 

  Visu rakstu par nodarbībām lasīt laikrakstā "Ezerzeme" Jura Rogas rakstā "Pirmais ķieģelītis iemūrēts" 2011.gada 28. jūnijā 5.lpp.

 

                                              

                                                        Po­ēzi­jas stun­da

 


Ezer­nie­ku tau­tas bib­li­otē­kas la­sī­ta­vā no­ti­ka po­ēzi­jas stun­da, ku­ras da­līb­nie­ki ti­kās ar dzej­nie­ku Va­len­tī­nu Ura­lo­vu (Mok­ro­uso­vu). Šīs tik­ša­nās Ezer­nie­kos kļu­vu­šas par tra­dī­ci­ju un in­te­re­sē gan jaun­ie­šu, gan pie­au­gu­šo audi­to­ri­ju. Lai gan ik­ga­dē­jā tik­ša­nās ie­kri­ta kar­tu­pe­ļu no­vāk­ša­nas lai­kā, arī šo­reiz pa­sā­kums pul­cē­ja da­žā­da ve­cu­ma cil­vē­kus, ku­riem bi­ja liels gan­da­rī­jums klau­sī­ties dzej­nie­ku un pa­smel­ties kaut ko sev no­de­rī­gu.

Ura­lo­va kungs ir ko­lo­rī­ta per­so­nī­ba. Viņš ir dzi­mis Per­mas ap­ga­ba­lā (Krie­vi­ja), Lie­lā Tē­vi­jas ka­ra da­līb­nieks. Pa­bei­dzis di­vas ka­ra sko­las, jū­ras avi­āci­jas li­do­tājs. Lai­ka pos­mā no 1969. līdz 1972. ga­dam strā­dā­ja Ēģip­tē. Uz dzī­vi Lat­vi­jā dzej­nieks ap­me­tās 1953. ga­dā. Pa­bei­dzis Lat­vi­jas Uni­ver­si­tā­ti, pub­li­cē­jis sa­vu dze­ju vie­tē­jā pre­sē, ir Krie­vi­jas žur­nā­lis­tu sa­vie­nī­bas biedrs, no­pel­niem ba­gā­tais kul­tū­ras dar­bi­nieks. Šo­brīd viņš dzī­vo Mas­ka­vā, to­mēr ne­zau­dē saik­ni ar sa­vas dzī­ves­bied­res dzim­te­ni Lat­vi­ju un gan­drīz kat­ru ga­du vie­so­jas pie sie­vas ra­diem Ezer­nie­kos. V. Ura­lovs ir ap­gu­vis lat­vie­šu va­lo­du, vi­ņam ļo­ti pa­tīk Lat­ga­le, Lat­ga­les cil­vē­ki, ko pa­už arī sa­vā dze­jā. Viņš ir pa­lī­dzē­jis ie­rau­dzīt die­nas­gais­mu Ezer­nie­ku ie­dzī­vo­tā­ja Val­da Lav­ri­no­vi­ča pēc­nā­ves dze­jo­ļu krā­ju­mam “U osen­nej čer­ti” (“Ru­dens laiks”), ku­ras at­vēr­ša­na no­ti­ka ne tik tā­la­jā 2009. ga­da augus­tā.

Tā kā Ura­lo­va kungs ir bi­jis Lie­lā Tē­vi­jas ka­ra da­līb­nieks, tad sa­vos krā­ju­mos ļo­ti daudz dze­jas viņš vel­tī­jis tie­ši ka­ra tē­mai, dze­jo­ļos vēr­šas pie sa­viem vie­nau­džiem, uz ku­ru ple­ciem gū­lās sma­gi lik­te­ņa pār­bau­dī­ju­mi. Ta­ču viņš dze­jo arī par mī­les­tī­bu, par jū­tām, vi­ņa dze­jā ir pār­do­mas par sa­rež­ģī­ta­jām un pret­ru­nī­ga­jām mūs­die­nu dzī­ves pe­ri­pe­ti­jām. Dzej­nie­ka daiļ­ra­dē daudz li­ri­kas, daudz bēr­niem ad­re­sē­tu dze­jo­ļu. Pa­tie­sī­bā, vi­ņa dze­ja ir vel­tī­ta gan jaun­ākai, gan ve­cā­kai pa­au­dzei. Tie­ko­ties ar sa­va ta­lan­ta cie­nī­tā­jiem šo­ru­den, V. Ura­lovs ie­pa­zīs­ti­nā­ja ar sa­vu kār­tē­jo dze­jas grā­ma­tu, kā arī in­for­mē­ja, ka jau šo­gad la­sī­tā­ju ro­kās no­nāks jauns trīs sē­ju­mu iz­de­vums. V. Ura­lo­vam ir uz­krā­ta ba­gā­ta dzī­ves pie­re­dze, caur dze­ju viņš da­lās ta­jā ar sa­viem līdz­cil­vē­kiem un ci­tiem ie­dzī­vo­tā­jiem.

Pa­tei­cī­bā par da­lī­bu po­ēzi­jas stun­dā Ezer­nie­ku tau­tas bib­li­otē­kas va­dī­tā­ja Li­di­ja Igau­ne uz­dā­vi­nā­ja vie­sim mū­su no­vad­nie­ces Ve­ro­ni­kas Gri­šā­nes grā­ma­tu “Kur Ež­ezers ro­tā­jas zils...”, kā arī an­to­lo­ģi­jas iz­de­vu­mu "Rus­ska­ja po­ezi­ja Lat­ga­li­i. Ko­nec XX - na­ča­lo XXI ve­ka."

Ju­ris RO­GA

Li­di­jas Igau­nes fo­to

 

Adrese

Pagastmājas, Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692

Kontaktinformācija

Tālr.: 65653127 (Bibliotēkā)
Fakss: 65681484
E-pasts: ezerbiblio@inbox.lv

Kultūras karte

Darbalaiks

  • P:08:00-16:00
  • O:08:00-16:00
  • T:08:00-16:00
  • C:08:00-16:00
  • P:08:00-16:00
  • S:-
  • Sv:-
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv