Veltu Kalniņu atceroties ...

 

Cīnījās par brīvu Latviju!  

 

Ludviga diena Ezerniekos

 

Emocijām bagātas un jautras

 

Piepērk gultiņas un segas

 

Rezultāti liecina paši

 

Ar smaidu un labsirdību pa dzīvi soļojot

                                   Veltu Kalniņu atceroties

 

      2013.gada 8. decembrī rītā Bukmuižas Sv. Ludviga baznīcā Ezerniekos notika aizlūgums par Veltu Kalniņu, bet 7.decembrī pēcpusdienā Ezernieku pagasta Saietu namā Ezernieku bibliotēka sadarbībā ar vidusskolu rīkoja skolotājas piemiņai veltītu atceres pēcpusdienu "Dejai ir savs stāsts..."

      Par pasākuma norisi lasīt laikrakstā 'Ezerzeme" korespondenta Jura Rogas rakstos 2013.gada 13. decembrī "Spilgta personība, gaišs cilvēks!"  1., 4., 6. lpp.; turpinājums; 27.decembrī 4.lpp.; turpinājums 17.decembrī 4.-5. lpp

 

 

 

                                    Cīnījās par brīvu Latviju!    

 

      Latvijas nacionālie partizāni bija cīnītāji, kas ar partizānu kara metodēm cīnījās pret padomju okupācijas varu pēc Otrā Pasauleskara .........................................
..................................................

Seno fotogrāfiju žurnālistam parādīja bijusī Ezernieku vidusskolas skolotāja, pensionāre Stanislava Belkovska, kura atnāca pastāstīt par Vladislavu Pontaku un pauda cerību, ka Bukmuižas doktorāta gaitenī mokās mirušā partizāna piemiņa reiz tiks iemūžināta piemiņas plāksnē un saglabāta no paaudzes paaudzē.................................................................................................

........... "Partizāni no sirds ticēja, ka Latvijai izdosies atgūt neatkarību. Ne jau sava prieka pēc viņi tā cieta. Būtu labi iemūžināt Vladislava piemiņu, piestiprinot plāksnīti izremontētā Ezernieku doktorāta telpās - vietā, kur izdzisa viņa dzīvība ar vārdiem „Mirstu par Latviju!” pār lūpām. Manuprāt, tā būtu prestiža lieta pagastam un novadam”,- teica Stanislava Belkovska...................................................................

..............................................................................................................................

 

Visu stāstu lasīt laikrakstā "Ezerzeme" 2011.gada 23.augustā, ko pirakstīja žurnālists Juris Roga

 

 

 

 

       Ludviga diena Ezerniekos

 

     20.augustā Ezerniekos notika ikgadējie pagasta svētki - tradicionālās Ludviga dienas svinības sākās ar gadatirgus atvēršanu plkst. 8.rītā.  Svētku pasākumu programmā bija arī pludmales voleibols, dažādas stafetes, konkursi, atrakcija, sievu nešanas sacensības, paredzot balvas veiksmīgākajiem dalībniekiem. Vakarpusē bija priekšnesumiem bagāts tradicionālais koncerts, pēc kura sākās zaļumballe - spēlēja un dziedāja duets "Sandra".

     Ludviga dienas svinībām Ezerniekos ir dziļas saknes, kurām ir saikne ar Bukmuižas sv. Ludviga baznīcu, kas celta 1830.gadā par muižkunga Ludviga Šabanska līdzekļiem. Vietējie ļaudis stāsta, ka pirmspadomju gados Ludviga gadatirgus tika rīkots uz laukumiņa pie baznīcas, tirgotāji šurp saradās no tuvas un tālas apkārtnes, pat no Rēzeknes. Padomju varas gados Ludviga gadatirgus tika likvidēts, šī tradīcija atdzīmusi tikai atjaunotās Latvijas brīvvalsts laikā...................

................................................................................................................................

 

Visu Jura Rogas rakstu (ar autora fotogrāfijām) varat lasīt laikrakstā "Ezerzeme" , 2011. gada 26.augusta 3.lapā.

 

 

                            Emocijām bagātas un jautrās

 

 

   19.augustā Svariņos Dagdas novada otrajās sporta spēlēs tika noskaidrots sportiskākais pagasts. Finansiālu atbalstu sporta spēļu rīkotājiem sniedza Latvijas krājbankas Dagdas klientu aokalpošanas centrs, kas jaunās Svariņu sporta zāles vajadzībām uzdāvināja  dažādu sporta inventāru 300 latu vērtībā, daļa no kura tika izmantota šajās sacensībās.

    Pašvaldības sporta svētkos tika aicinātass piedalīties Andrupenes , Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu,Šķaunes  pagastu un Dagdas pilsētas komandas............

.............Pagastu sportistus silti uzrunāja un apsveica ar sporta svētkiem arī Pasaules Plimpisko spēļu svaru bumbas celšanā veterāniem dalībnieks, meistars svara  bumbu celšanā Nikolajs Ratuševs (no Ezerniekiem), kurš dažos vārdos pastāstīja arī par notikušo olimpiādi svaru bumbu celšanā, komandas un personīgajiem panākumiem - dažādās nominācijās mūsu svaru bumbu cēlājs izcīnīja pirmo, otro un divas trešās vietas...........................................................................

...............................................................................................................................

 

Visu lasīt Jura Rogas rakstā laikraksta "Ezerzeme" 2011, 26.augusta -4.lpp.

 

 

 

                                             Piepērk gultiņas un segas

 


 

    Ezernieku pagasta pirmsskolas izglītības iestādes (PII) pakalpojumus izmanto Ezernieku, Svariņu, Šķaunes un Bērziņu  pagasta iedzīvotāji. Iestādes vadītāja  Inese Marģeviča pastāstīja, ka bērnudārzs strādāja arī vasaras mēnešos - gan jūnijā, gan augustā, jo daudzi iedzīvotāji bija iesaistījušies pasākumā "Darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībā" jeb "simtlatnieku" programmā un vajadzēja kādam uzticēt savus mazuļus, kamēr paši strādāja.

     Uz šī mācību gada sākumu  bērnudārzā veikti daži remontdarbi: telpās nokrāsotas grīdas, pagalmā salabota nojume, kur bērni spēlējas, pilnībā atjaunota bērnu spēļu mājiņa no koka, nokrāsotas metāla konstrukcijas. Tā kā bērnu skaits šajā gadā palielinājās, iestādei pietrūka gultiņu un segu. Vadītāja rakstīja vēstuli pašvaldībai, problēmas risināšanai tika iedalīts 500 latu. par šo naudu nopirktas trīs jaunas gultiņas, 24 krēsliņi 5 un 6 gadīgiem bērniem, desmit segas, matrači un spilveni. tagad visa pietiek.

    Šī gada 1.septembrī Ezernieku pagasta PII sāka apmeklēt 45 bērni, tajā skaitā 25 piecgadīgie un sešgadīgie. ...šajā pirmsskolas iestādē ir divas grupas, pedagogi ar bērniem strādā arī apakšgrupās, jo arjaunāka vecuma bērniem ir vairāk darba.....

................................................................................................................................

  Visu lasīt laikrakstā "Ezerzeme" žurnalista Jura Rogas  rakstā "Piepērk gultiņas un segas" 2011.gada 11.oktobra numurā 4.lpp.

 

 

                                            Rezultāti liecina paši

 

       Ezernieku vidusskola tiek mīlēta paaudzēs - šeit mācījušies daudzu tagadējo skolēnu vecāki un vecvecāki, tālab arī savas atvases viņi laiž skolā, par kuras augsto reputāciju pašiem nav ne mazāko šaubu.  

      2011.gada Ezernieku vidusskolas 14 absolventu turpmākās gaitas viennozīmīgi pierāda, ka vecāki un bērni savulaik nav kļūdījušies  ar mācību iestādes izvēli......................................................................................................................

     Visu lasīt laikrakstā "Ezerzeme" žurnalista Jura Rogas  rakstā " Rezultāti liecina paši" 2011.gada 4.oktobra numurā- 5.lpp.

 

 

                              Ar smaidu un labsirdību pa dzīvi soļojot

 

    Šoreiz būs stāsts par cilvēku, kuru mūsu laikraksta lasītāji ieteica ka ļoti atsaucīgu, bērnu mīlētu un profesionālu darbinieci, kura patiesi ir savā vietā. Tā ir Ezernieku vidusskolas ēdnīcas pavāre Tatjana Volovatova, kura nāk no četru bērnu ģimenes.....................................................................................................

     Visu tekstu lasīt laikrakstā "Ezerzeme"  žurnalista Jura Rogas rakstā "Ar smaidu un labsirdību pa dzīvi soļojot" 2011.gada 7.oktobrī 1.- 2. lpp.

Adrese

Pagastmājas, Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692

Kontaktinformācija

Tālr.: 65653127 (Bibliotēkā)
Fakss: 65681484
E-pasts: ezerbiblio@inbox.lv

Kultūras karte

Darbalaiks

  • P:08:00-16:00
  • O:08:00-16:00
  • T:08:00-16:00
  • C:08:00-16:00
  • P:08:00-16:00
  • S:-
  • Sv:-
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv