8.decembra rītā Bukmuižas svētā Ludviga baznīcā Ezerniekos notika aizlūgums par Veltu Kalniņu, bet 7.decembra pēcpusdienā Ezernieku pagasta Saietu namā bija ļaužu pilna - pagasta bibliotēka sadarbībā ar Ezernieku vidusskolu rīkoja skolotājas atceres pēcpusdienu"Dejai ir savs stāsts"

Kā rakstīja novadu laikraksta "Ezerzeme" korespondents Juris Roga: "...Laiks ir mainījis cilvēku sejas, bet praktiski visi zālē bija vairāk vai mazāk savstarpēji pazīstami. Tie bija cilvēki, kuriem Veltas Kalniņas vārds nozīmē vai visu dzīvi, te nebija neviena , kurš atnācis prieka vai intereses pēc. Tieši tāpēc atceres pēcpusdiena noritēja īpaši emocionāli  bagātā atmosferā"

   Par dzīvē gūtajiem panākumiem šodien simtiem pieaugušo ir pateicīgi bijušajai Ezernieku vidusskolas skolotājai Veltai Kalniņai, kura savu vairāk nekā pusgadsimta ilgo darba mūžu pilnībā veltījusi mūsu novada bērnu un jauniešu izglītošanai.

   No skatuves skanēja stāsts par skolotājas dzīvi, uz ekrāna tika atspoguļoti daudzi dzīves mirkļi un audzēkņu dejas. Atceroties Veltu Kalniņu  daudzi stāstīja , ko skolotāja nozīmēja  viņu dzīvē. Veronika Grišāne prezentēja izdotu grāmatu "Viņa atstāja pēdas aiz sevis"par skolotāju. Grāmatas autore rakstīja: "..Būdama vidzemniece ātri adoptējās latgaliskajā vidē, pieņēma  cilvēkus ar viņu tradīcijām un visu savu mūžu atdeva šim pagastam un novadam, visu savu veselību, emocijas, erudīciju un šis cilvēks ir sevišķs cilvēks, ne par velti viņu tik augstu novērtējam un godinam...". Daudzus gadus pateicoties Veltas Kalniņas un visa skolas kolektāva ieguldījumam Ezernieku vidusskolas deju kolektīvi bija slaveni ne tikai savā rajonā, bet arī republikā.

Pasākuma turpinājumā uzstajas Ezernieku vidusskolas dejotāji, dejotāji no Svariņiem, Šķaunes. Tika rādīti sporta dejas, ar ko nodarbojas Veltas Kalniņas dejotāju bērni.

   Esam pateicīgi liktenim, ka mūsu pagastā visu savu darba mūžu nodzīvoja tik spilgta personība - nopelniem bagāta skolotāja, īsta Latvijas valsts patriote