Lielu paldies sakām visiem Ezernieku pagasta bibliotēkas krājuma atbalstītājiem par ziedojumiem un dāvinājumiem krājuma pilnveidošanā.

   & nbs ;                           SIRSNĪGS PALDIES:

                          

cienījamai Inesei Marģevičai (Ezernieku pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja)   un cienījamam Raimondam Marģevičam ( Daugavpils uguns un valsts glābšanas dienesta komandieris);

cienījamam Ivaram Viguļam (Bukmuižas Romas-Katoļu baznīcas prāvests);

cienījamam Jāzepam Baltiņam (Ezernieku vidusskolas kurinātājs);

cienījamam Aleksandram Igaunim (Dagdas mežniecības mežsargs);

cienījamām māsām Emmai Kastko (Dagdas zaļās aptiekas vadītāja) un Olgai Sozvirskai (Dagdas zaļās aptiekas kopēja);

cienījamai Ļubovai Ļeonardovai (Dagdas novada Ezernieku doktorāta ārste);

cienījamai Vijai Rullei (SIA "Latgales nekustamie īpašumi" direktore)

 

Mēs esam atvērti ikvienam, kas vēlas uzzināt, saprast un iemācīties. Lai varētu veiksmīgi attīstīties un piedāvāt vislabāko bibliotēkas lietotājiem, mums ir svarīgs jūsu atbalsts.

Ar prieku pieņemsim pēdējo gadu grāmatu izdevumus, kuru nav mūsu bibliotēkā . Tāpat pieņemsim bibliotēkai vajadzīgas grāmatas, video un audio ierakstus, mākslas foto ar Ezernieku pagasta skatiem, ziedojumus naudas izteiksmē.

     Jūsu atbalsts dos iespēju bibliotēkai attīstīties saskaņā ar modernajām informācijas tehnoloģijām, kā arī piedāvāt lasītājiem kvalitatīvu un mūsdienīgu informāciju dažādiem interešu līmeņiem. Jums ir iespēja atbalstīt tieši jūs interesējošo krājuma attīstības tematisko virzienu. Visi ziedotāji saņem likumā paredzēto nodokļu atlaidi. Paldies tiem, kas ir jau ziedojuši.

Ziņu sagatavoja:
Dagdas novada EZERNIEKU pagasta bibliotēkas vadītāja Lidija Igaune

Tagi: bibliotēka, Ziedojums, Atbalstitāji