Fotoizstādes reprezentācija

Ezernieku bibliotēkas vadītāja mācījās Amerikā

 

Uzaicinājums uz ASV

 

Kopumā neesam sliktāki

 

Pilotakcija "3i - ieraugi, iekadrē, ievieto"

 

Projekts "3i - ieraugi, iekadrē,ievieto"

 

Pilotakcijas „3i – ieraugi, iekadrē, ievieto” NOLIKUMS 

 

Vienošanās Nr. 1/2011 par videomateriālu / fotogrāfiju nodošanu Ezernieku pagasta bibliotēkai

 

Pilotakcijas "3i - ieraugi, iekadrē, ievieto" DALĪBNIEKA  ANKETA

 

Pirmais ķieģelītis iemūrēts

 

VIENS NAV KAROTĀJS

 

Interesentu vairāk, uz rezultātu jāpagaida

 

Gatavi finiša spurtam

 

Pēdējā fāze - izstādes rīkošana

 

APTAUJAS ANKETA

 

Paldies par atsaucību 

 

VIENS NAV KAROTĀJS

3i

                        Ezernieku bibliotēkas vadītāja mācījās Amerikā

 

Divpadsmit Latvijas bibliotēkāres, tostarp arī Ezernieku pagasta tautas bibliotēkas vadītāja Lidija Igaune, piedalījās četru nedēļu apmācību programmā, kas paredzēja profesionālās apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumus ASV un iespēju iepazīties ar bibliotēku darbu kādā citā pasaules valstī

 Apmācību rezultātā paredzēta bibliotēku inovatīvo ideju ieviešana dzīvē projektu veidā, tam piesaistot Bila un Melindas Geitsu fonda (BMGF) finansējumu. Iespēja piedalīties Geitsu fonda jaunajā programmā tika piedāvāta desmit BMGF Globālo bibliotēku iniciatīvas dalībvalstīm. šis ir pilotprojekts, kura veiksmīgas realizēšanas gadījumā Latvijas pieredze tiks nodota tālāk citām  BMGF grantu saņemējvalstīm. Vēl šī gada janvārī "Trešais tēva dēls" aicināja ikvienu Latvijas publisko bibliotēkuiesniegt izvērtēšanai savas novatoriskās idejas . Pēc to rūpīgas analīzes tika sagatavots un nosūtīts Mortensona centram Latvijas pieteikums. Tikai divas alstis - Latvija un Rumānija  - ieguva iespēju deliģēt bibliotekāru grupas uz apmācībām ASV.

     Ezernieku bibliotekāres iespaidus par braucienu uz Ameriku lasiet laikraksta nākamajā numurā.

 Juris Roga , Ezerzeme,2010.gada 30..novembrī. - 4.lpp

 

 

 

                   Ezernieku pagasta bibliotēkas vadītāja uzaicināta uz ASV

 

   2010.gada septembrī 12 Latvijas bibliotekāri piedalījas 4 nedēļu apmācību programmā, kura paredzēja profesionālās apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumus ASV (3 nedēļas) un iespēju iepazīties ar Illinoijas štates bibliotēku darbību, kas notika Čikāgā.

   Apmācību rezultātā bija paredzēta bibliotēku inovatīvo ideju ieviešana dzīvē projektu veidā, tam piesaistot Bila un Melindas Geitsu fonda finansējumu.

   Janvārī "Trešais tēva dēls" aicināja ikvienu Latvijas publisko bibliotēku iesniegt izvērtēšanai savas novatoriskās idejas. Pēc to rūpīgas aanalīzes tika sagatavots un  nosūtīts Mortensona centram Latvijas pieteikums. Tikai divas valstis - Larvija un Rumānija - ieguva iespēju deleģēt bibliotekāru grupas uz apmācībām ASV.

   Jūnija sākumā valsts aģentūrā "Kultūras informācijas sistēmas" viesojās Mortensona Centra (Illinoisas Universitāte, ASV) direktore Barbara Forda (Barbara Ford) un asociētā direktore Sūzena Šnuere (Susan Schnuer).  Mortensona Centra pārstāves Latviju apmeklēja BMGF uzdevumā er mērķi iepazīties ar Latvijas publisko bibliotēku darbību un projekta "Trešais tēva dēls" (3td) ietvaros īstenotajām pārmaiņām publiskajās bibliotēkās. Vizītes rezultātā tika izstrādāta apmācību programma Latvijas bibliotekāriem.

 

                                             Kopumā neēsam sliktāki

 

 

    "Jau ziņojam, divpadsmit Latvijas bibliotekāre, tostarp arī Ezernieku pagasta tautas bibliotēkas vadītāja Lidija Igaune, piedalījās četru nedēļu  apmācību programmā ASV. Sākotnēji Lidija šaubījās: braukt vai nē,bet tagad nenožēlo nevienu minūti, kas kopā ar kolēģēm no citām Latvijas bibliotēkām veltīta mācībām, dalībai pieredzes apmaiņas pasākumos, bibliotēku apmeklēšanai svešā valstī un vienkārši iepazīstot dažas Amerikas pilsētas un iedzīvotājus...."

   

Stāstu ierakstīja laikraksta "Ezerzeme" žurnālists Juris Roga. Pilnu tekstu lasīt avīzē  "Ezerzeme" 2010.gada 3.decembrī.

 

 

                               Projekts "3i - ieraugi, iekadrā, ievieto"

 

 

     Ezernieku pagasta bibliotēka (Dagdas novads) sadarbībā ar Kursīšu bibliotēku-informācijas centru (Saldus novads), Pūres  pagasta bibliotēku-informācijas un novada izpētes centru (Tukuma novads) un Ugāles pagasta bibliotēku (Ventspils novads) 2011.gadā kopīgi realizēs projektu "3i - ieraugi, iekadrē, ievieto". Projekts tika izstrādāts Bila un Melindas Geitsu fonda finansētās un Mortensona Centra ASV realizētās starptautiskās bibliotēku  Līderu un inovatoru apmācību programmas ietvaros. Projekts tika iesniegts starptautiskajam konsorcijam eIFL.net un tas ir guvis atbalstu. Projektā iegūtais iegūtais finansējums ir 10000 dolāru.

       Projekta mērķis ir veicināt un stiprināt vietējā satura veidošanā, tā sekmējot iedzīvotāju radošā potenciāla pilnveidošanos un attīstību, rosinot bibliotēkas atbalstītāju kustību Latvijā. Projekts stiprinās novadpētniecības tradīcijas un pacels  tās jaunā kvalitātē,tādējādi stiprinot lokālpatriotisma jūtas un nodrošinot vietējās  kopienas atpazīstamību.Izmantojot jaunākās tehnoloģijas, kuras iegādātas par piešķirto finansējumu, ar mūsdienīgiem rīkiem tiek veidots vietējais saturs, kas izmantojams ne tikai lokāli bibliotēkā uz vietas, bet arī pieejams ārējiem lietotājiem. Projekta tiešā mērķauditorija ir vietējās kopienas iedzīvotāji - jaunieši,  interesentu grupas un bibliotekāri, netiešā mērķauditorija - vietēja sabiedrība, citu bibliotēku kolēģi.

    Projekta centrālā aktivitāte ir pilotakcija "3i - ieraugi, iekadrē, ievieto", kuras laikā paredzēts iesaistīt vietējos entuziastus caur fotogrāfiju uzņemšanu, ieraudzīt un nofiksēt vietējās kopienas savdabību un unikalitāti. Projekta noslēgumā tiks izveidotas foto izstādes par vietējo kopienu, tās notikumiem un savdabību. Tiks veikta lietotāju un interesentu apmācība fotografēšanā un iegūto materiālu apstrāde, kā arī pieredzes apkopošana un nodošana bibliotekārajai sabidrībai. Cilvēkiem tiek dota iespēja gūt zināšanas un iemaņas, sevi pilnveidot un izpaust, sniegt labumu savai kopienai.

     Ezernieku pagasta bibliotēkas vadītāja Lidija Igaune: "Mūsu bibliotēkai projekta realizēšanai par saņemto finansējumu tiks iegādāts televizors, foto kamera, foto printerisDVD un ārējais cietais disks. Projekta laikā tiek plānota interesentu apmācība  fotografēšanā un materiālu apstrādē. Novembra mēnesī paredzēta uzņemto filmu skste, kā arī izveidotie materiāli tiks ievietoti portālā bibliotēka.lv un citās interneta vietnēs. plašākai sabiedrībai. Bibliotēka cer uz vietējo iedzīvotāju - īpaši jaunīešu iesaistīšanos projektā un tā aktivitātes, līdzdarboties un gūt jaunas zināšanas un iemaņas , radoši sevi pilnveidot.. Par turpmākajām projekta aktivitātēm sekot informācijai tīmekļa  vietnē www.dagda.lv, www.biblioteka.lv (Ezernieku bibliotēka). vietējā avīzītē un afišās."

       Jau tagad visi interesenti Ezernieku pagasta aicināti ar saviem fotoaparatiem, telefoniem, fiksēt notikumus un vietas pagastā un aktīvi iesaistīties projekta realizēšanā. Bildes iespējams sūtīt uz e-pastu: ezerbiblio@inbox.lv vai ienest personīgi bibliotēkā.

 

  Publicēšanai sagatavoja Juris Roga. "Ezerzeme", 2011 25.marts, 1.lpp.

 

 

 

                              Pilotakcija „3i – ieraugi, iekadrē, ievieto”


 

   Dagdas novada Ezernieku  pagasta bibliotēkā  ar Mortensona centra (ASV) un projekta "Trešais tēva dēls" atbalstu tiek realizēts projekts "Apmācību programmas līderiem un inovatoriem". Projekts pieteikts ar četru bibliotēku dalību : Ezernieku pagasta bibliotēka, Kursīšu pagasta bibliotēka-informācijas centrs, Pūres pagasta bibliotēka informācijas un novada izpētes centrs un Ugāles pagasta bibliotēka.

   Ezernieku pagasta bibliotēkas vadītāja Lidija Igaune informēja, ka pilotakcija smērķis  ir iesaistīt pagasta iedzīvotājus vietējo notikumu, pasākumu, dabas ainavu atspoguļošanā, ar ko veicināt vietējās sabiedrības pārstāvju radušo izpausmju attīstību. Līdz ar to varēs padarīt daudzveidīgāku novadpētniecības krājumu. Pilotakcijas ""3i - ieraugi, iekadrē, ievieto

 darba gaita būs atspoguļota bibliotēku portālā www.bibliotēka.lv (arī www.bibliotēka.lv) , vietējā presē un novada portālā www.dagda.lv , ar ko varēs padarīt Ezernieku pagastu atpazīstamāku novadā, valstī un pasaulē.

   Atbilstoši nolikumam, ar kuru pilnībā var iepazīties bibliotēkā, konkursā var pieteikties jebkurš interesents ar neierobežotu foto un video materiālu skaitu, kurš piekrīt parakstīt vienošanos par fotogrāfiju vai video nodošanu bibliotēkas novadpētniecības krājumam, kuru bibliotēka tiesīga izmantot savā darbā. Darbu pieņemšanas laiks beidzas 2011.gada 30.septembrī. Darbus pieņem Ezernieku pagasta bibliotēkā vai pa e-pastu: ezerbiblio@inbox.lv vai lidija_igaune@inbox.lv.

   Bibliotēkas vadītāja, pieaicinot ekspertus, veiks iesniegto materiālu atlasi izstādei un filmu skatei, kā arī lems par iekļaušanu bibliotēkas novadpētniecības krājumā. Pilotakcijas darbu izstāde notiks Ezernieku pagasta bibliotēkā novembra mēnesī.

   Tagad galvēnais - tēma: "Tas notiek, un to es redzu savā pagastā". Vārdu sakot, iesniegtie darbi atbilst tēmai, ja tie atspoguļo Ezernieku pagasta notikumus, ievērojamas vietas, cilvēkus, vidi.

   Attēlā un video redzamais nedrīkst pārsniegt vispārpieņemtās morāles un pieklājības normas vai pastāvošo likumdošanu. Nedrīkst būt vardarbība, pornogrāfija un cita veida aizkarošs un amorāls saturs. Detalizētāka informācija pa tālruni 65653127.

 

Juris Roga, Laikraksts "Ezerzeme", 2011.gada 17.jūnijs

 

 

 

 

 

                   Pilotaksijas „3i – ieraugi, iekadrē, ievieto” NOLIKUMS

 

 

Organizators: Ezernieku pagasta bibliotēka (Dagdas novads). Pilotakcija tiek realizēta projekta „Apmācību programmas līderiem un inovatoriem” ietvaros ar Mortensona centra (ASV) un projekta „Trešais tēva dēls” atbalstu. Projekts pieteikts ar četru bibliotēku dalību: Ezernieku pagasta bibliotēku, Kursīšu pagasta bibliotēku-informācijas centru, Pūres pagasta bibliotēku-informācijas un novada izpētes centru un Ugāles pagasta bibliotēku.

 

Mērķis:

 

• iesaistīt pagasta iedzīvotājus vietējo notikumu, pasākumu, dabas ainavu atspoguļošanā , ar ko veicināt vietējās sabiedrības pārstāvju radošo izpausmju attīstību;

• padarīt novadpētniecības krājumu daudzveidīgāku;

• atspoguļot pilotakcijas „3i – ieraugi, iekadrē, ievieto” darba gaitu bibliotēku portālā www.biblioteka.lv , vietējā presē un novada portālā www.dagda.lv ar ko padarīt Ezernieku pagastu pazīstamāku novadā, valstī un pasaulē.

 

Dalībnieki:

 

Konkursā var pieteikties jebkurš interesents ar neierobežoto foto un video materiālu skaitu, kurš piekrīt parakstīt vienošanos par fotogrāfiju vai video nodošanu bibliotēkas novadpētniecības krājumam (vienošanās pielikumā), kuru bibliotēka tiesīga izmantot savā darbā.

 

Pilotakcijas „3i – ieraugi, iekadrē, ievieto” noteikumi:

 

 1. 1.        Vispārīgi

1.1. Autoram, kas piedalās pilotakcijā, iesniedzot fotogrāfijas, ir jāaizpilda dalībnieka anketa; Ja pilotakcijā piedalās nepilngadīga persona, dalībnieka anketu paraksta arī vacāki vai aizbildņi.

1.2 Fotogrāfijas iesniedzējam obligāti jābūt  fotogrāfijas vai video materiāla autoram; (Vēlams norādīt fotogrāfijas parakstu/nosaukumu);

1.3 Attēls var būt uzņemts ar jebkādu fotokameru (digitālo, analogo), taču tam jābūt tehniski kvalitatīvam;

1.4 Viens autors drīkst iesniegt neierobežotu skaitu foto vai video materiālu;

1.5 Darbu pieņemšanas laiks beidzas ar 2011.gada 30.septembri; Darbus pieņem Ezernieku pagasta bibliotēkā  (vadītāja Lidija Igaune ) vai pa e-pastu: ezerbiblio@inbox.lv  vai lidija_igaune@inbox.lv .

1.6 Bibliotēkas vadītāja, pieaicinot ekspertus, veiks iesniegto materiālu atlasi izstādei un filmu skatei, kā arī lems par iekļaušanu bibliotēkas novadpētniecības krājumā;

1.7 Pilotakcijas darbu izstāde notiks Ezernieku pagasta bibliotēkā novembra mēnesī;

    2.    Saturiski

                2.1 Tēma: TAS NOTIEK, UN ES TO REDZU SAVĀ PAGASTĀ  (Iesniegtie  darbi atspoguļo Ezernieku pagasta notikumus, ievērojamas vietas, cilvēkus, vidi).

                2.2 Attēlā un video redzamais nedrīkst pārsniegt vispārpieņemtas morāles un pieklājības normas vai pastāvošo likumdošanu. Nedrīks būt vardarbība, pornogrāfija un cita veida aizkarošs un amorāls saturs.

 

3.1. Fotogrāfija

3.1.1 Attēlam jābūt taisnstūrveida (horizontāli).

3.1.2 Fotogrāfija var būt krāsaina vai melnbalta.

3.1.3 Fotogrāfijai jābūt dokumentāli korektai un nemanipulētai.

3.1.4 Uz bildes nedrīkst būt datumi, uzraksti, logotipi vai paraksti.

3.1.5 Fotogrāfija nedrīkst būt izveidota apvienojot vairākus attēlus.

3.1.6 Fotogrāfija nedrīkst būt selektīvi rediģēta (kādas detaļas vai fragmenta individuāla pārveidošana).

3.1.7 Iesniedzamo darbu ieteicamais foto materiāls ir JPG formātā, faila izmērs - ne lielāks par 1MB, malas garums, kas tiks augšupielādēts interneta vietnē www.biblioteka.lv, - 1024 pix.

3.1. Filma/klips

3.2.1 Iesniedzamais video formāts ir H.264, MPEG-2 vai MPEG-4, izšķirtspēja – 640x360 (16:9) vai 480x360 (4:3).

3.2.2 Materiālam ir jābūt vienotam izveidotam filmā vai videoklipā vienā gabalā.

3.2.3 Video klipa/filmas garums līdz 15 min., lai to var ievietot internetā.

3.2.4 Pasākumiem/aktivitātēm (koncerti, izrādes u.tml.) nav noteikts maksimālais video ilgums, bet no šo pasākumu safilmētā materiāla jāizveido līdz 15 min garš video klips, kas parāda šo aktivitāti. Dalībnieki iesniedz gan filmētu pasākuma visu filmu, gan izveidotu pasākuma atspoguļojošu 15.min klipu.

 

Kontaktpersona

Lidija Igaune Dagdas novadaEzernieku pagasta bibliotēkas vadītāja Tel.: 65653127

fax 65681484, e-pasts: ezerbiblio@inbox.lv vai lidija_igaune@inbox.lv

 

 

 

 

 

                                                                                              Pielikums Nr.1

                                    Vienošanās Nr. 1/2011

 

par video materiālu / fotogrāfiju nodošanu Ezernieku pagasta bibliotēkai

 

Es_______________________________________________________

   Vārds, Uzvārds, Personas kods

Apliecinu, ka bibliotēkai nodotie fotoattēli un video ir mani un piešķiru Dagdas novada Ezernieku pagasta bibliotēkai un tās likumīgajiem pārstāvjiem un tiesību pārņēmējiem neatsaucamas un neierobežotas tiesības izmantot un publicēt, bibliotēkai nodotos video materiālu / fotoattēlus un nosūtīto videomateriālu / fotoattēlu elektroniskos failus, elektroniskajās vai iespiestajās publikācijās, pasākumos, bibliotēkas novadpētniecības krājuma papildināšanai. Foto un/vai video materiāla iesniedzējs uzņemas pilnu atbildību pret trešo personu pretenzijām, kas varētu rasties saistībā ar iesniegto fotoattēlu un video publiskošanu.

Bibliotēkai ir tiesības apstrādāt attēlus sabiedriskai parādīšanai un atspoguļošanai nepieciešamajā veidā. Izmantojot attēlu, tiek izmantots arī tā nosaukums.

Ja fotogrāfijas bibliotēkas lietošanai nodod nepilngadīga persona, vienošanās tiek noslēgta ar nepilngadīgās personas vecākiem vai aizbildņiem.

 

 

Bibliotēka:

Dagdas novada Ezernieku pagasta bibliotēka

Reģ.Nr.900000.....

Adrese:

Pagastmāja, Ezernieku pagasts, Dagdas novads, LV-5692.

Tālr.:65653127

e-pasts: ezerbiblio@inbox.lv

 

Datums _______________

Vadītāja: Lidija Igaune.........................

 .............................................................                              

Persona: 

Vārds uzvārds

p.k.

Adrese:

Tālr:

e-pasts:

 

 

Datums ______________

 

__________________________

 persona 

                                             

 

 

 

 

 

 

                                 Pilotakcijas “3i – ieraugi, iekadrē, ievieto”

                                              DALĪBNIEKA ANKETA

 

Vārds, Uzvārds

 

Tālrunis

 

E-pasts

 

Fotogrāfijas nosaukums #1

 

Fotogrāfijas nosaukums #2

 

Fotogrāfijas nosaukums #3

 

Fotogrāfijas nosaukums #4

 

Fotogrāfijas nosaukums #5

 

Fotogrāfijas nosaukums #6

 

Fotogrāfijas nosaukums #7

 

Fotogrāfijas nosaukums #8

 

Fotogrāfijas nosaukums #9

 

Fotogrāfijas nosaukums#10

 

Video materiāla apraksts #1

 

Video materiāla apraksts #2

 

Video materiāla apraksts #3

 

 

*Ja fotogrāfijā redzams kāds arhitektūras objekts, vieta, tad lūgums norādīt arī tā atrašanās vietu un adresi

 

Esmu atbildīgs par to, ka iesniedzu savu darbu, kas atbilst LR likumdošanas normām, autortiesību un morāles un ētikas normām.

 

 

                                      

 

                                       Pirmais ķieģelītis iemūrēts

Sestdien Ezernieku pagasta bibliotēkā vietējiem fotoamatieriem notika pirmā nodarbība fotogrāfijā, kuru vadīja Ukrainas fotomākslinieku savienības biedrs, fotomākslinieks Anatols Kauškalis. Nodarbībām iepriekš pierakstījās krietns pulks interesentu, bet ieradās labi ja puse. Ļoti iespējams, ka dažs vienkārši pārvērtēja savas iespējas,m bet vienai daļai tieši šī sestdiena izrādījās ļoti aizņemta, jo tā bija izlaidumu diena vidusskolēniem.

Šis apmācību kurss tika organizēts, lai iedzīvotājiem sniegtu pamatzināšanas fotogrāfijā un rādītu priekšnoteikumus kvalitatīvākai foto izstādei. .........................

.........Gan skolēni, gan pieaugušie A. Kauškali klausījās bezmaz atvērtām mutēm. Vairākās stundas paskrēja vēja spārniem. Fotomākslinieks ne tikai stāstīja, bet arī rādīja savus un mākslas klasiķu darbus, centās iesaistīt darbu analīzē klātesošo publiku. Viņš uzsvēra, ka fotogrāfija ir māksla. Lai ar to nodarbotos, ir jāiepazīst māksla, glezniecība,grafika, k;lasiskā Latvijas un pasaules fotogrāfija, literatūra, pat mūzika ļoti palīdz. Fotogrāfija nav tikai darbība, kas sākas un beidzāsar slēdža nospiešanu, fotogrāfija vispirms ir domāšana un vērošana...............................

...........Laika un fototehnikas trūkuma dēļ šoreiz neizdevās padarboties praktiski. Taču iedoto zināšanu ir gana daudz, lai sāktu darboties un līdz nākamajai tikšanās reizei fotoamatieri atnestu pirmos uzņēmumus.Fotomākslinieks apmainījās koordinātēm ar kursu dalībniekiem, lai varētu sazināties elektroniskā veidā un sasniegt  konsultācijas vai palīdzību no attāluma. Pēc lekcijas daži fotoamatieri nonāca pie atzinuma, ka viņiem agrāk nebija tāda izzinoša priekšstata par fotogrāfiju, kādu viņiem sniedza Anatols.................................................. .........

...........................................................................................................................

 

  Visu rakstu par nodarbībām lasīt laikrakstā "Ezerzeme" Jura Rogas rakstā "Pirmais ķieģelītis iemūrēts" 2011.gada 28. jūnijā 5.lpp.


 


                                    Interesentu vairāk, uz rezultātu jāpagaida

 

   Ezernieku pagasta bibliotēkā turpinās apmācību kurss, kas organizēts, lai iedzīvotājiem sniegtu pamatzināšanas fotogrāfijā un rādītu priekšnoteikumus kvalitatīvākai foto izstādei. Jau rakstījam, ka Ezernieku pagasta bibliotēkā realizēts projekts "Apmācību programmas līderiem un inovatoriem" un pilotakcija "3i - ieraugi, iekadrē, ievieto", kuras mērķis  - iesaistīt pagasta iedzīvotājus vietējo  notikumu, pasākumu, dabas ainavu atspoguļošanā. Pilotakcijas darbu izstāde notiks Ezernieku pagasta bibliotēkā novembrī.

Ja pirmā fotografēšanas nodarbība pulcēja astoņus dalībniekus, tad nākamajā bija 14 interesentu, kuri ar neslēptu interesi klausījās Ukrainas fotomākslinieku savienības biedra, fotomākslinieka Anatola Kauškaļa ieteikumus un padomus. Karstajā vasaras dienā lasītavā bija tveicīgi, bet šeit pulcējās cilvēki, kuri gribēja iegūt zināšanas, viņiem stundas ritēja kā minūtes arī šādos apstākļos. šoreiz A. Kauškalis jau varēja izvērtēt kursu dalībnieku pirmās fotogrāfijas konkursam. Tika norādīts uz darbos pieļautajām kļūdām, komentāri un skaidrojumi palīdzēs iegūt labākus attēlus. Lai gan vēlamais rezultāts vēl nav sasniegts, progress manāms gan. ......

 

Juris Roga, Ezerzeme, 2011.gada 2.augusts

 

 

 

                                           Gatavi finiša spurtam

 

 

   Ezernieku fotoamatieriem notika kārtējā nodarbība fotogrāfijā, kuru vadīja Ukrainas fotomākslinieku biedrs, fotomākslinieks Anatols Kauškalis. šoreiz fotoamatieri devās ārpus bibliotēkas telpām, lai nostiprinātu praksē teoretiskās zināšanas, kuras gūtas iepriekšējās nodarbībās................................................

......Bija interesanti vērot kursu dalībniekus, kuri fotografēja gan stāvus, tupus,gan guļus, gan pastiepjoties, gan pieliecieties, meklēja labāku pozīciju, plānoja kadru, zīmēja, klausījās savu skolotāju un pat diskutēja. Praktiskās nodarbībās tika paterēts daudz laika,lai iegūtu labas fotoproves dažādos žanros........................ 

........"....Kursu dalībnieku attieksme un spējas ir dažādas, bet es redzu izaugsmi - cilvēki atceras to, par ko runājam pirmajās nodarbībās, cenšas šīs zināšanas pielietot praksē'',(A.Kauškalis).....

 

 Visu Jura Rogas rakstu lasīt "Ezerzemē" 2011.gada 19.augusta numurā 3.lpp

 

 

                                    Pēdējā fāze - izstādes rīkošana

 

".................Savus darbus izstādei varēja iesniegt līdz pat šai dienai, tagad ir sācies nākamais - izstādes sagatavošanas posms. 

Notiks iesniegto fotoattēlu vertēšana, atlasīšana un kopēšana uz fotopapīra, ievietošana rāmīšos un izvietošana izstādes telpā.   Pārdomāti izvēloties tirgotāju, izdevās iegādāties 37 kvalitatīvus rāmīšus fotogrāfijām, iepriekš plānoto 30 vietā. Šo pirkumu finansēja pašvaldība, kura nolēma atbaltīt savus iedzīvotājus. Pagaidām gan nav zināms, cik liela būs izstāde, jo fotomākslinieks A.Kauškalis izstādes potenciālājiem dalībniekiem latiņu uzcēlis augstāk par fotoamatiera līmeni. Ezernieku pagasta tautas bibliotēkas vadītāja Lidija Igaune atzīst, ka ne pati, ne kursu dalībnieki nebija gaidījuši tik augstas prasības, bet tās ir pieņēmuši un sapratuši, ka vienmēr jātiecas uz labāku rezultātu. Laika izstādes izveidošanai atlicis ļoti maz, tomēr  pāris dienas vēl pastāv iespēja, ka kādu ļoti veiksmīgu fotoattēlu komisija varbūt  pieņems izskatīšanai arī ar nelielu nokavēšanos. ....

 

Visu Jura Rogas rakstu lasīt  "Ezerzemē"  2011.gada 20.septembrī. ...............

 

 

                                                  APTAUJAS ANKETA

 

 

Aptaujas anketa par projekta „3i – ieraugi, iekadrē, ievieto” norisi, aktualitāti, nepieciešamību.

Lūgums aizpildīt anketu, kas nepieciešama projekta „3i” novērtēšanai. Anketa ir anonīma un iegūtie dati tiks izmantota tikai apkopotā veidā!

 

 1. Vai esat informēti (dzirdējuši, lasījuši) par projektu „3i” un tā norisi Jūsu pagastā?
 • (pariet pie 3 jautājuma)
 • Vietējā pagasta avīzītē
 • Internetā
 • No projekta plakāta
 • Uz vietas bibliotēkā
 • No bibliotekāra
 • Citur (ierakstiet……………………………………………………….)
 • Jā, esmu (pāriet pie 5.jautājuma)
 • Nē, neesmu (pāriet pie 4.jautājuma)
 • Trūka informācijas
 • Nebija pietiekošas zināšanas un prasmes
 • Neinteresē
 • Veicamais uzdevums pa sarežģītu
 • Citur (ierakstiet…………………………………………………………..)
 • Vajadzīgi un noderīgi pagasta vēstures saglabāšanai
 • Nevajadzīgi, neredzu nepieciešamību
 • Grūti pateikt
 • Cits variants (ierakstiet………………………………………………………)
 • Jā, zinu
 • Nē, nezinu
 • Grūti pateikt
 • (pāriet pie 8.jautājuma)
 • Grūti pateikt (pāriet pie 8.jautājuma)
 • Apmācības, video materiālu sagatavošanā
 • Apmācības foto materiālu sagatavošanā
 • Aprīkojums (foto un video kamera, programmatūra materiālu apstrādei)
 • Vairāk brīvā laika
 • Materiāls stimuls
 • Grūti pateikt
 • Cits variants (ierakstiet……………………………………………………..)
 1. Kur Jūs saņēmāt informāciju par projektu?
 1. Vai esat iesaistījušies projektā „3i”?
 1. Kādēļ neesat iesaistījušies projektā
 1. Kā vērtējat projekta „3i” ideju – sabiedrības iesaisti novadpētniecības darbā?
 1. Vai esat informēts (zināt), kur pieejami projekta ”3i” rezultātā izveidotie materiāli?
 1. Vai nākotnē varētu iesaistīties/turpināsiet dalību projekta aktivitātēs?
 1. Kas būtu nepieciešams, lai jūs iesaistītos projektā „3i”?

 

                                                 Paldies par atsaucību!


Pē­dē­jā fā­ze - iz­stā­des rī­ko­ša­na

Jau rak­stī­jām, ka Ezer­nie­ku pa­gas­ta bib­li­otē­kā re­ali­zēts pro­jekts “Ap­mā­cī­bu prog­ram­mas lī­de­riem un ino­va­to­riem” un pi­lo­tak­ci­ja “3i - ie­rau­gi, ie­kad­rē, ie­vie­to”, ku­ras mēr­ķis -- ie­sais­tīt pa­gas­ta ie­dzī­vo­tā­jus vie­tē­jo no­ti­ku­mu, pa­sā­ku­mu, da­bas aina­vu at­spo­gu­ļo­ša­nā. Pi­lo­tak­ci­jas dar­bu iz­stā­de Ezer­nie­ku pa­gas­ta bib­li­otē­kā ti­ka at­klā­ta no­vem­bra vi­dū.

Sa­dar­bī­bā ar Uk­rai­nas fo­to­māk­sli­nie­ku sa­vie­nī­bas bied­ru, fo­to­māk­sli­nie­ku Ana­to­lu Kauš­ka­li va­sa­rā ti­ka or­ga­ni­zēts ap­mā­cī­bu kurss, lai ie­dzī­vo­tā­jiem snieg­tu pa­mat­zi­nā­ša­nas fo­to­grā­fi­jā un ra­dī­tu priekš­no­tei­ku­mus kva­li­ta­tī­vā­kai fo­to iz­stā­dei. Sa­vus dar­bus iz­stā­dei va­rē­ja ie­sniegt līdz pat šai die­nai (20.09.2011), ta­gad ir sā­cies nā­ka­mais -- iz­stā­des sa­ga­ta­vo­ša­nas posms.

No­tiks ie­snieg­to fo­to­at­tē­lu vēr­tē­ša­na, at­la­sī­ša­na un ko­pē­ša­na uz fo­to­pa­pī­ra, ie­vie­to­ša­na rā­mī­šos un iz­vie­to­ša­na iz­stā­des tel­pā. Pār­do­mā­ti iz­vē­lo­ties tir­go­tā­ju, iz­de­vās ie­gā­dā­ties 37 kva­li­ta­tī­vus rā­mī­šus fo­to­grā­fi­jām, ie­priekš plā­no­to 30 vie­tā. Šo pir­ku­mu fi­nan­sē­ja paš­val­dī­ba, ku­ra no­lē­ma at­bal­stīt sa­vus ie­dzī­vo­tā­jus. Pa­gai­dām gan nav zi­nāms, cik lie­la būs iz­stā­de, jo fo­to­māk­sli­nieks A. Kauš­ka­lis iz­stā­des po­ten­ci­āla­jiem da­līb­nie­kiem la­ti­ņu uz­cē­lis aug­stāk par fo­to­ama­tie­ru lī­me­ni. Ezer­nie­ku pa­gas­ta tau­tas bib­li­otē­kas va­dī­tā­ja Li­di­ja Igau­ne at­zīst, ka ne pa­ti, ne kur­su da­līb­nie­ki ne­bi­ja gai­dī­ju­ši tik augst­as pra­sī­bas, bet tās ir pie­ņē­mu­ši un sa­pra­tu­ši, ka vien­mēr jā­tie­cas uz la­bā­ku re­zul­tā­tu. Lai­ka iz­stā­des iz­vei­do­ša­nai at­li­cis ļo­ti maz, to­mēr pār­is die­nas vēl pa­stāv ie­spē­ja, ka kā­du ļo­ti veik­smī­gu fo­to­at­tē­lu ko­mi­si­ja var­būt pie­ņems iz­ska­tī­ša­nai arī ar ne­lie­lu no­ka­vē­ša­nos. Jā­at­zī­mē, ka ar vis­iem au­to­riem tiek slēg­ta ofi­ci­āla vie­no­ša­nās par vi­ņu dar­bu iz­man­to­ša­nu. Šo­brīd tiek mek­lē­ti arī spon­so­ri, kas ar sa­vu ie­gul­dī­ju­mu pa­lī­dzē­tu su­mi­nāt iz­stā­des da­līb­nie­kus.

Uz iz­stā­des at­klā­ša­nu tiek gai­dī­ti cie­mi­ņi gan no Rī­gas, gan no ASV bib­li­otē­kām, ku­rās pēr­nā ga­da no­vem­brī ap­mā­cī­bu no­lū­kā cie­mo­jās div­pa­dsmit Lat­vi­jas bib­li­ote­kā­res, tos­tarp arī Li­di­ja Igau­ne. Ap­mā­cī­bu re­zul­tā­tā ir pa­re­dzē­ta bib­li­otē­ku ino­va­tī­vo ide­ju ie­vie­ša­na dzī­vē pro­jek­tu vei­dā, tam pie­sais­tot Bi­la un Me­lin­das Geit­su fon­da (BMGF) fi­nan­sē­ju­mu.

Ju­ris RO­GA

Au­to­ra fo­to

 

                                  Fotoizstādes reprezentācija

 

        Būsiet mīļi gaidīti 2011.gada 16. novembrī pulksten 12-30

Ezernieku pagasta bibliotēkā, kur notiks pilotprojekta "3i ieraugi, iekadrē, ievieto" fotoizstādes reprezentācija.

 

                                                        Pasākuma organizētāji

 

Ziņu sagatavoja:
Dagdas novada Ezernieku pagasta bibliotēkas vadītāja: Lidija Igaune


                                                  VIENS NAV KAROTĀJS

 

Pilotprojekta prezentācijā, kas tapusi ciešā sadarbībā ar Ukrainas fotomākslinieku Anatolu Kauškali un Ezernieku pagasta iedzīvotājiem 2011.gada 16.novembrī izraisīja lielu interesi no apkārtēju iedzīvotāju puses. Laikrakstā "Ezerzeme" daudzas reizes bija raksti par pilotprojektu "3i - ieraugi, iekadrē, ievieto", par ko esmu ļoti pateicīga Zurnālistam Jurim Rogam. Stāstīt par to, kā attīstās darbs projekta realizācijā, bija viens no projekta nolikuma punktiem, lai arī citiem būtu iespēja mācīties no mūsu veiksmēm un neveiksmēm.

  Vasara cilvēkiem ir pārsvarā atvaļinājumu un brīvdienu laiks. Katrs plāno pavadīt to saistībā ar saviemplāniem un iecerēm. Tāpēc es gribu labus vārdus teikt par cilvēkiem, kas atsaucās uz mūsu aicinājumu piedalīties pilotprojektā. Tie bija Ezernieku vidusskolas skolēni: Nikita Dolgova, Arnis Igaunis, Diāna Jakovļeva, OLga Jakovļeva, Viola-Daniela Ķiseļova, Daiga Karpoviča, Katrīna Novikova, Lolita Novikova, Svetlana Paškova, Ilze Platace, Edgars Marģēvičs, Linda Vaišļa un citi interesenti: Vera Baltiņa, Sanita Karpoviča, Ineta Kokare, Ēriks Lavrinovičss, Veneranda Lutinska, Inese Marģēviča, Ruta Platace, Vita Vitāne,Serģejs Kudrjavcevs, kuri mācījās fotogrāfiju, fotografēja dažādus pagasta notikumus un mūsu dabas skaistumu, kļūdījās, terēja laiku un nezaudēja cerību, ka dabūs atbalstu savai fotogrāfijai. Protams, mēs esam tālu no īstas fotomākslas, bet mēs visi cenšamies un, kā teica Anatols Kauškalis, lai mūs uzmundrinātu: mēs esam uz pareiza ceļa. Patīkami bija mūsu sarežģītajā laikā sajust novada deputātu un Ezernieku pagasta atbalstu, kuri iedalīja pilotprojektam naudas summu, lai iegādātos foto rāmīšus, biezāku kartonu un fotogrāfijas.

No seniem laikiem augsti godināja cilvēkus-mecenātus, kuri atbalstīja kultūru visā pasaulē. Pateicības vārdus nopelnīja ilggadējais bibliotēkas lietotājs "SL  Timber" ražošanas vadītājs Laimonis Janaitis, pateicoties kuram SIA "SL Timber" iedalīja naudu mūsu projekta prezentācijas galdam. Tātad viņi arī nebija ārpus notikumiem mūsu pagastā.

   Visi apmeklētāji bija vienisprātis - lai iesāktais ar pilotprojektu darbs neapstātos un mēs ne vienu reizi vēl redzētu skaistas fotogrāfijas mūsu kultūras iestādēs. Lai mums visiem veicas!

Bibliotēka atvērta ikvienam, kas vēlas uzzināt, saprast un iemācīties . Tā ir mūsu kopēja iestāde, kura katram ir pieejama bez maksas un kurā katrs var atstāt savu ieguldījumu. Ja kādam nesanāk atbalstīt bibliotēku materiāli, viņiem ir iespēja labiekārtot bibliotēku, ka to darīja Valentīna Piļka ar apgleznotu Bērnu stūrīti, vai veidojot foto izstādi, ka to darīja Svetlana Vasiļjeva, Aleksandrs Bisters un Viktors Igaunis, vai veidojot rokdarbu izstādes, ka to darīja Stanislava Belkovska un Tamāra Dorofejeva, vai dāvinot savas izlasītās grāmatas, ka to darīja Jāzeps Baltiņš, Ineses Marģēvičas ģimene, Daugavpils VUGD komandieris Raimonds Marģēvičs, kura vecāku zeme atrodas Ezernieku pagastā, Vija Rulle no Rīgas, kura piedzima un auga Ezernieku pagastā, Ļubova Ļeonardova, mūsu ārste, kura dzīvo Dagdā, Olga Sozvirska, Emma Pobjaržina un citi. Bibliotēka ir mūsdienīgs kultūras un informācijas centrs ar plašu novadpētniecības krājumu, kas palīdzēs iepazīt mūsu senču zemi. Izmantosim to un ar mūsu kopējiem spēkiem palīdzēsim tai attīstīties.

Adrese

Pagastmājas, Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692

Kontaktinformācija

Tālr.: 65653127 (Bibliotēkā)
Fakss: 65681484
E-pasts: ezerbiblio@inbox.lv

Kultūras karte

Darbalaiks

 • P:08:00-16:00
 • O:08:00-16:00
 • T:08:00-16:00
 • C:08:00-16:00
 • P:08:00-16:00
 • S:-
 • Sv:-
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv