Rudenī ieejot būtiska ir pleca sajūta.

Rudenī ieejot

             

 Tik pēkšņi rudenī

       No saules dienas spožas

       Mēs ieejam, ņirb

      Lietus lāšu raksts,

     Kā eži dārzā

      Saulespuķes božas,

      Un kastaņi no rudens skūpstiem sprakst…

 

        Un ieraugām , ka bibliotēka, šī mazā kultūras pieskārienu pārpilnā mājvieta, ir tepat – mums blakus. 16. septembrī Burtnieku novada bibliotekāres pulcējās Lizdēnos Rencēnu pagasta 2. bibliotēkā, lai pateiktu skanīgu, krāsainu paldies mūsu kolēģei, bibliotēkas iepriekšējai vadītājai Lūcijai Sippo. Iedrošinošus vārdus saņēma arī jaunā kolēģe, Lūcijas radošās ikdienas pārpilnā darba pārmantotāja Daina Jēkabsone. Bibliotekārs šodien, jo sevišķi lauku bibliotēkās, ir ,,daudzi vienā” – viņš ir ne vien izglītots savas nozares profesionālis, bet arī kultūras pasākumu režisors, inscenētājs, mākslinieks, interjerists, aktieris, orators, psihologs, pedagogs, vēlams dažādu mūzu apveltīts cilvēks. No bibliotekāra zināšanām, iekšējās pasaules bagātības, vērtību sistēmas, attieksmes pret sevi, lasītāju, darbu un sabiedrību, no prasmes skatīt visu plašākā mērogā ne tikai savas sētas ietvaros, ir atkarīga bibliotēkas pastāvēšana rīt un turpmāk.  Burtnieku novada bibliotekārēm pašapziņas netrūkst, lasītājus, iespējams, bibliotēkās gaida aizvien jauni pārsteigumi. Mēs visas apzināmies savu ,,mūžīgā misionāra” lomu un esam lepnas par savu profesiju, bet gandarītas jūtamies ar apziņu, ka esam vajadzīgas. Mūsu kopā būšanas mirkļi pateicoties ,,garainim, kas veicina vārīšanos” – Valmieras pagasta bibliotekārei Irēnai Jekševicai, ir ļoti nozīmīgi, tālākais darbs noris piepildot iegūtās radošās idejas un pats galvenais – ar pleca sajūtu ikdienā.Ja vēl atrodam, ka novada deputāti un administrācija ir saprotoši bibliotēku un kultūras lietās, iedalot pietiekošu finansējumu, tad viss notiek vakar, šodien un, neapšaubāmi, arī rīt.

          Bibliotēku grāmatu fondi, atbilstoši katra pagasta budžetā paredzētajām iespējām, papildinājās ar SIA ,,Virja” piedāvātajām jaunākajām grāmatām, kas gaidīs savus lasītājus. Uz tikšanos!

            

  Aelita Punkstiņa

      Ēveles pagasta bibliotekāre

Ziņu sagatavoja:
Aelita Punkstiņa

Tagi: Kopā būšana