Bērnudārznieki iepazīst bibliotēku.

Mācību gada noslēgumā - 29. maijā bibliotēkā tika gaidīti mazākie lasītāji - Ēveles bērnudārza audzēkņi.Pie bibliotēkas durvīm ar stabulīti mazos sagaidīja kāds neliels vīrs - Sprīdītis(Edijs), bet iekšpusē, drošības dēļ satverot kāda mīkstā drauga ķepu un izejot caur slepenajām durvīm, nokļuvām grāmatu valstībā. Kopā ar zaķeni un lāceni(bērnu māmiņas Inga un Regīna)iepzināmies ar grāmatām, kas mūsdienās patiesi krāšņas - spilgtām ilustrācijām trīs dimensijās, pašas spēlē, dzied, mazi dzīvnieciņi atraktīvi jāiesaista grāmatas lasīšanā un vēl un vēl!Bibliotekārei šodien grāmatu fejas lomā ar garo kleitu un augsto cepuri.

Laiks pagāja nemanot, vēl lācenes cienasts ar koka karoti no lielās māla bļodas, fotografēšanās, mazas bibliotekāres darinātas dāvaniņas un novēlējums - Tu allaž te būsi gaidīts!

Uz tikšanos, mazie draugi!