22. oktobrī notika kārtējais UNESCO atbalstītais ,,Stāstu bibliotēkas" pasākums, šoreiz ārpus bibliotēkas sienām - z/s Ceļmalas. Paredzētā auditorija - Ēveles pamatskolas 1.- 5. klašu skolēni.

Bulli, bulli, vērsi, vērsi

Tev mutīte nemazgāta.

Man mutīte nomazgāta

Āboliņa rasiņā.

 

   Piektdien, 22. oktobrī, sagaidījām pirmās baltās sniegpārslu bites nevaldāmi virpuļojam dejā un ceturto - īpaši nelabvēlīgo laika prognozi. Tomēr pasākums UNESCO ,,Stāstu bibliotēku” programmas ietvaros ,, Mani draugi – mīkstie, apaļīgie, pūkainie” z/s ,,Ceļmalas” notika. Tas bija domāts Ēveles pamatskolas pirmo piecu klašu skolniekiem kopā ar viņu skolotājām. Sākumā mēģinājām veidot atvērtu dialogu ar raibās Simentāles šķirnes gaļas lopu ganāmpulku. Neskatoties uz abpusēji ieņemtajām nogaidošajām pozīcijām(bērni un dzīvnieki), maizes rieciens no skolotājas maģiskā groziņa sākotnējo ledu izkausēja ātri. Tālāk, atbilstoši tēmai, turpinājām ar stāstiem un folkloras materiāliem saimnieces Ineses mājīgajā pirtī. Es pati iepazīstināju ar dažādām liellopu gaļas šķirnēm, patiesu pārsteigumu radīja to datorizētie attēli un specifiskās īpašības. Skolēni pasākumam bija gatavojušies jau iepriekš un neparastie apstākļi deva iedrošinājumu pat viskautrīgākajiem. Nelielais cienasts un siltas tējas malks omulību vēl pavairoja. Stāstījām un klausījāmies par draugiem – apaļīgajiem, mīkstajiem. Patiesi dzirkstošas emocijas saņēmām pārpārēm! Laukos nav tikai atpalikusi, nekulturāla vide. Te mīt arī gudri, darba tikumu cienoši ļaudis, kas ar savu veiksmīgas saimniekošanas stāstu var kalpot par piemēru. Tāda ir Gaumaņu ģimene, kas triju paaudžu stiprumā kopīgi strādā. Gribētos, lai arī mūsu bērni un jaunieši redz un saprot, ka ,,tu vari iegūt visu, ko vien vēlies, ja vien to vēlies pietiekami neatlaidīgi, ar tik nerimstošu spēku, lai tas izlauztos ārpus tevis un saplūstu ar enerģiju, kas radījusi pasauli.”Š. Greiama.

 

Aelita Punkstiņa

Ēveles bibliotēkas vadītāja