Liepkalnes bibliotēkas telpās tiks atvērta Sausnējas pagasta čaklo rokdarbnieču  darbu izstāde

Tagi: Izstādes