2010. gadā Ērgļu vidusskola sagaidīja 60 gadu jubileju. Grāmatā sniegts ieskats Ērgļu skolu vēstures pirmsākumos, ievietotas skolotāju un absolventu atmiņas.

Grāmata par Ērgļu vidusskolu

17. februārī pulksten 18 Ērgļu saieta namā grāmatas „Mūsu Ērgļu vidusskola" lappuses atvēršanas svētkos šķirs Dailes teātra aktieris Pēteris Liepiņš, skolas 10. izlaiduma absolvents.
Katrs, kas reiz mācījies, kādu skolu pasaulē dēvē par savu. 1702 absolventiem, simtiem jo simtiem skolēnu, kas mācījušies līdz 9. klasei, tāda skola ir Ērgļu vidusskola. Par savu skolu to sauc arī skolotāji, kas te ir strādājuši vai strādā joprojām.
Ērgļu skolas vēstures pirmsākumi meklējami 17. gadsimtā, kad Zviedrijas karalis Kārlis XI, kuram Vidzeme bija pakļauta līdz Ziemeļu karam, uzdeva ģenerālgubernatoram J. Mastferdam rūpēties par skolu ierīkošanu. Senākā vēsture saistīta ar Ērgļu luterāņu draudzes skolu, vēlāk sauktu par Burtnieku skolu, pareizticīgo draudzes skolu -
Krievkalna skolu, Ērgļu pagastskolu - Gaiļkalna skolu.
Kad 1950. gadā izveidojās Ērgļu rajons, ar Latvijas PSR dekrētu Burtnieku septiņgadīgā skola tika pārveidota par Ērgļu vidusskolu, un jau 62 gadus vidusskolas vēsture reizē ir arī valsts izglītības vēsture. Savu mūžu skolā ir ierakstījusi direktore Nellija Ziediņa, skolu pārmaiņu laikā vadīja Velga Skujiņa, jau četrpadsmito gadu šodienas skolai dzīvo un strādā direktore Inese Šaudiņa.


Plašāk lasiet laikrakstā STARS 10.02.2012.

Autore: MĀRĪTE BREIKŠA

Tagi: Ērgļi, vidusskola