Lauksaimniecibas ministra Jāņa Dūklava viesošanās pie zemniekiem Turnā.