"Saulespļava" ir iemīļotās zviedru bērnu rakstnieces Astridas Lindgrēnes pasaku krājums. Lielos un mazos pasaku varoņus piemeklējušas nabadzības dienas un pamestība, bet viņu sirdīs ir daudz gaišuma. Bārenīte Mālina reiz noklausās mācītājmājā caur virtuves durvīm vārdus "spēlē mana liepa, dzied mana lakstīgala." Un dzīves izšķirīgajos brīžos meitene sev jautā: "Vai spēlē mana liepa, vai dzied mana lakstīgala?". No zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane. Ilonas Vīklandes mākslinieciskais noformējums.

Tagi: Lindgrēne Astrida, Saulespļava