Politiskās diskusijas, tikšanās ar deputātiem, kopīgas pusdienas.