2015.g. 12. novembrī Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolā Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros notika Rītausmas stunda. Pagasta bibliotēkas vadītāja Inese Gusmane iepazīstināja skolniekus un skolotājus ar Ziemeļvalstu bagātīgo literatūras klāstu. Rītausmas stunda notika arī Dzērbenes pirmsskolas iestādes jaunākajā grupiņā.

Rītausmas stundas ietvaros notika kopīga M. Parres grāmatas lasīšana un erudīcijas konkurss lasītājiem no 1.- 9. klasei