Bibliotēku nedēļas ietvaros bibliotēkā apskatāma rokdarbu izstāde