2017.gada otrajā pusē Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrs aicināja bibliotēkas kopā ar skolām iesaistīties jaunā lasīšanas veicināšanas programmā „Skaļā lasīšana”. Ideja un pieredze pārņemta no Nīderlandes, kur šāda veida lasīšanas sacensības norit jau vairāk kā 20 gadus.

Latvijā šīs programmas aktivitātes notiek pavisam 30 vietās, no mūsu puses piedalās Talsu skolas, Stendes, Rojas un Dundagas vidusskolas. Dalībnieki ir 5. un 6.klašu skolēni (11 - 12 gadu vecums).

Sacensības vispirms notiek skolu līmenī, kur tiek izvirzīts viens pārstāvis dalībai reģionālajā konkursā, kurā noskaidro labāko dalībai republikas „Skaļās lasīšanas” sacensībai.

14.martā Talsos notika Talsu reģionālais konkurss. „Skaļās lasīšanas” vēstnesis no Dundagas ir 5.b klases audzēknis Ralfs Burka, latviešu valodas un literatūras skolotāja Mārīte Pēterhofa. Ralfs sacensībai izvēlējās Lika Besona grāmatu „Arturs un mazmurkšķīši”. Skolēniem atvēlētas vien 5 min., kuru laikā jāiepazīstina ar sevi, izvēlēto grāmatu un jālasa fragments no grāmatas. Žūrijā darbojās Maija Laukmane, Evija Gulbe un Rihards Lepers. Viegli viņiem nebija vērtēt, jo visu skolēnu uzstāšanās bija laba. Laurus plūca visas 3 meitenes, atstājot 4 puišus bez godalgām. (Daudzās aizkulišu sarunās gan pēc tam virmoja sarunas, ka puiši patikuši labāk  J )

 

Paldies Ralfam un viņa skolotājai par uzņēmību, papildus tiešajam mācību darbam iesaistīties šai konkursā, paldies vecākiem par atbalstu un Dundagas pašvaldībai par finansiālo atbalstu.

Ziņu sagatavoja:

Dundagas novada Centrālās bibliotēkas vadītāja Ruta Emerberga