Katru gadu Dubnas pagasta bibliotēka aicina savus iedzīvotājus pieteikties datorapmācības kursiem «Biroja programmatūras un internēta lietošanas pamatprasmes”. Arī šogad kursi ir veiksmīgi startējuši un apmācības ir iesākuši trīs apmācāmie. 
Paldies viniem par drosmi un vēlmi apgūt jaunakas tehnoloģijas.

Lai vieniem veicas!