Mākslas studijas "Aija" un mākslinieces Aijas Princes - Galzones izstādes atklāšana
27.februārī DNCB tika svinīgi atklāta mākslinieces Aijas Princes - Galzones un mākslas studijas "Aija" dalībnieku (Solveigas Litvinas, Evijas Kalniņas, Jāņa Garsila, Aijas Ulmanes, Ivetas Zirnes, Maijas Bujakas, Gunas Legzdiņas) gleznojumu izstāde. Darbi gleznoti projekti "Dobeles novads - Latvijas simtgadei" ietvaros.
Pasākumu iesāka dobelnieks Raimonds Bulmers ar sirsnīgu, muzikālu sveicienu. Turpinājumā DNCB direktore Lana Augule uzrunāja klātesošos un izteica savu gandarījumu, ka pie nesen uzstādītās izstāžu sienas, kas arī tika iegādāta cita Dobeles novada Kultūras projekta ietvaros, turpmāk varēs izcelt novadnieku un citu talantīgu cilvēku mākslas darbus.
Māksliniece Aija Prince - Galzone iepazīstināja klātesošos ar jaunajiem talantiem un pastāstīja par izstādes tapšanu.
Jaunos māksliniekus un viņu studijas vadītāju sveikt bija ieradušies Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, radi, draugi un citi aicinātie viesi.
Aija Prince - Galzone bija izdomājusi nelielu konkursiņu, kas rosināja pasākuma apmeklētājus iedziļināties darbu apskatē. Konkursa dalībniekiem bija uzdevums atpazīt gleznojumos attēlotās Dobeles novada vietas.
Pasākums turpinājās neformālā gaisotnē, sarunās par gleznojumiem, nākotnes plāniem un iecerēm.