Tikšanās ar rakstnieku, dramaturgu, literatūrzinātnieku Valdi Rūmnieku

18.oktobrī Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā viesojās viens no ievērojamākajiem latviešu rakstniekiem, dramaturgiem, literatūrzinātniekiem - Valdis Rūmnieks. Uz tikšanos bija ieradušies skolēni no Mežinieku pamatskolas 3.un 4.klases, Gardenes pamatskolas 5. un 6.klases un Dobeles 1.vidusskolas 6.klases.
Pasākums sākās ar Gardenes bērnu priekšnesumiem. Viņi bija sagatavojuši autora dzejoļus un fragmentu no grāmatas "Ozola grāmata". Turpinājumā V.Rūmnieks iepazīstināja klātesošos ar savām grāmatām, no kurām lielāku uzmanību veltīja nesen iznākušajai - "Laika spēles". Pasākuma dalībniekiem bija iespēja noklausīties autora lasījumā fragmentu no topošā darba, kas būs par rūķu piedzīvojumiem.
Bērni bija sagatavojuši daudz jautājumus, uz kuriem V.Rūmnieks labprāt atbildēja. Pasākums noritēja nepiespiestā, sirsnīgā gaisotnē un noslēdzās ar kopīgu foto.