Bibliotekārā stunda

Dobeles novada Centrālo bibliotēku ar jautrām bērnu čalām 25. Septembra rīta stundu pieskandināja bērni no PII “Jaņtārpiņš”. Mazie apmeklētāji ar audzinātāju Ievu bija atnākuši, lai iepazītos ar bibliotēku, grāmatām un spēlēm. Izzinoši, jautri un ieinteresēti pavadījām laiku, lai nākošreiz atnāktu kopā ar tēti vai māmiņu.