1. un 2.martā Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā uz bibliotekāro stundu bija ieradušies PII "Valodiņa" vecākās un sagatavošanas grupas audzēkņi. Bērni iepazinās ar bibliotēku un grāmatām. Kopā tika lasītas pasakas, skatītas filmiņas par lupatiņiem un sūnu ciema notikumiem. Pasākums noslēdzās ar jautru rotaļu.