Plauktu izstāde "Jānim Porukam - 105 Mārai Svīrei - 80"