Grāmatas “Latvieša dienas un nedienas” atvēršanas svētki

22.maijā Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā notika Visvalža Ābula atmiņu grāmatas “Latvieša dienas un nedienas” atvēršanas pasākums. Lai gan pasākums notika svētdienā, interesentu pulks bija vairāki desmiti. Sirmo autoru sveikt ieradās gan naudīšnieki ,gan aurenieki, gan dobelnieki. Klāt bija arī rakstnieka bērni un mazbērni. Grāmata būs vērtīgs ieguvums novada kultūrvēsturei.