Eiropas Savienības atbalsta programmas "Radošā Eiropa" un "Eiropa pilsoņiem" seminārs
  • ES programma "Radošā Eiropa"
  • Zanda Aveniņa ("Radošā Eiropa" birojs Latvijā)
  • ES programma "Eiropa pilsoņiem"
  • Andrejs Lukins (ES programmas "Eiropa pilsoņiem" informācijas punkts Latvijā)