Tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli

20.aprīļa pēcpusdienā bibliotēkā viesojās rakstniece Inga Ābele, kuras darbi – dzeja, stāsti, romāni, lugas – ir nozīmīgs devums jaunākajā latviešu literatūrā. Popularitāti iemantojuši romāni “Paisums”, “Klūgu mūks”, stāstu krājums “Kamenes un skudras”. Rakstnieces darbi tulkoti franču, dāņu, zviedru, slovēņu čehu un lietuviešu valodās. Inga Ābele ir vairākkārtēja Gada balvas literatūrā ieguvēja. Stāsts “Kamenes un skudras” iekļauts antoloģijā “Best European Fiction 2010”.Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja uzzināt, kādi apstākļi un cilvēki ietekmējuši viņas radošo darbību. Inga Ābele pastāstīja arī par saviem tuvākās nākotnes plāniem un darbu, kas top patreiz un drīz vien būs pieejams lasītājiem.Rakstniece ļāva ielūkoties savā pasaulē, un tas, savukārt, palīdzēs labāk izprast viņas literāros darbus.