KONKURSS "LASOŠĀKĀ SĀKUMSKOLAS KLASE"

2016.gada 10.aprīlī noslēdzās konkurss Dobeles novada “Lasošākā sākumskolas klase” un apkopoti tā rezultāti. Šogad tajā piedalījās 20 klases no 8 Dobeles novada skolām.
Visus iesniegtos konkursa materiālus izvērtēja žūrijas komisija, kurā piedalījās pārstāvji no Kultūras un Sporta pārvaldes, Izglītības pārvaldes un Dobeles novada Centrālās bibliotēkas.
Tika piešķirts:
1.vieta – 150 eiro transporta izdevumiem klases ekskursijai – Penkules pamatskolas 4.klasei.
2.vieta – 120 eiro transporta izdevumiem klases ekskursijai – Dobeles sākumskolas 3b klasei.
3.vieta – 100 eiro transporta izdevumiem klases ekskursijai – Krimūnu sākumskolas 3.klasei.
20.aprīlī agrā rīta stundā Dobeles novada Centrālās bibliotēkas direktore un Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāres, līdzi ņemot balvas, devās ciemos pie katras klases, kas piedalījās konkursā, lai svinīgi pasniegtu, suminātu un kopīgi fotografētos ar konkursa laureātiem un dalībniekiem.
Prieks staroja mazo lasītāju acīs, kad katrs pirmklasnieks saņēma apliecību, kā pateicību par piedalīšanos konkursā. Šogad žūrija nolēma piešķirt divas simpātiju balvas. Mežinieku pamatskolas 1.klasei par kvalitatīvas literatūras izvēli, atbilstoši vecumam un Dobeles sākumskolas 4a klasei par mākslinieciski noformētiem zīmējumiem.
Paldies skolotājiem un vecākiem par sadarbību.