Dobeles novada Centrālā bibliotēka Penkules pagasta Tautas namā rīkoja  LNB lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija - 2015" noslēguma pasākumu.Klātesošos uzrunāja un sveica Dobeles novada domes priekšsēdētājs A.Spridzāns. Prieks, līksme un jauks garastāvoklis valdīja 200 mazo un lielo lasītāju sejās. Smaids un možais noskaņojums bērnu, jauniešu acīs bija labākais vērtējums, ka pasākums ir izdevies, un lasītāji ir apmierināti. Paldies ģimenēm par atbalstu, mudinot bērnus lasīt grāmatas.