Grāmatu ekspertu tikšanās

Lasītāju klubiņa "Grāmatu eksperti" tikšanās