Izstāde "Vēja zvani"

Lai realizētu Ekoskolas plānotās aktivitātes tēmā “Enerģija”, Krimūnu sākumskolā Vēja dienā ( 2. februārī) tapa vēja zvani.
Skolas un pirmsskolas bērni un vecāki izgatavoja vēja zvanus, izmantojot dažādas, savu mūžu nokalpojušas lietas.
Vēja zvanu izgatavotāji un palīgi: Ieva Tole, Kristers un Raiens Zīlītes, Ervīns Petrovs,  Veronika Briča, Ernests Nelsons, Ričards Emīls Bubjans, Una Girgensone, Renārs Baumanis, Laura Cuzanovska, Dace Tole, Deivids Geislers, Kristaps Nelsons, Jānis Elferts, Andija Peļņa, Alīna Tole, Ketrīna Driķe, Katrīna Bondare, Gints Liepa,
Daiga Freiberga,  Vides pulciņa dalībnieki sk. D. Freibergas vadībā.
Izstāde apskatāma Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā marta mēnesī.