12.un 13.augustā pieredzes apmaiņas brauciens uz Vidzemi!

Cēsis un Piebalga