AICINĀM PIEDALĪTIES KONKURSĀ - "CAUR PUĶU LODZIŅU VEROTIES"!


Vizuālo darbu konkursa
Lasošā un radošā vasara „ Caur puķu lodziņu veroties”

Nolikums
MĒRĶI
• Aktualizēt Aspazijas vai Raiņa daiļrades lomu mūsdienu sabiedrībā.
• Rosināt bērnu interesi pa Aspazijas un Raiņa literāros devumus..
• Veicināt bērnos radošu pašizteiksmi.

ORGANIZATORI
Dobeles novada Centrālās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa

DALĪBNIEKI
Konkursā piedalās bērni no 3 līdz 16 gadu vecumam (pirmsskolas izglītības iestāžu, 
vispārizglītojošo skolu skolēni, mākslas skolu audzēkņi).

NORISE
Konkursa uzdevums ir izveidot ilustrāciju brīvi izvēlētam Aspazijas vai Raiņa literārajam darbam
.
Ilustrācija ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:
• darba tehnika pēc dalībnieka izvēles (zīmējums, glezna, grafika, dabas materiāli);
• darba formāts: A3 (zīmējumam)
.
Konkursa darbs jāparaksta lapas otrajā pusē, pievienojot šādu informāciju:
• ziņas par autoru: vārds, uzvārds, vecums, dzīvesvietas adrese, tālrunis, e-pasta
adrese;
• mācību iestāde, pedagoga vārds, uzvārds;
• literārais darbs, kuram ilustrācija tapusi;

Konkursa darbi tiek vērtēti šādās vecuma grupās:

1. grupa –dalībnieki no 3 līdz 6 gadiem;
2. grupa–dalībnieki no 1. – 3. Klase;
3. grupa – dalībnieki no 4. – 6. Klase;
4. grupa – dalībnieki no 7. – 9. klase.

Vērtēšanas kritēriji:
• vizuālā darba oriģinalitāte un izteiksmīgums;
• dzejoļa izvēles motivācija;
• izvēlētās tehnikas prasmīgs lietojums;
• atbilstība nolikumam.
LAIKS un VIETA
No 28.05. – 20..08.15.
Darbi jānogādā Dobeles novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā, tel.nr.63722175

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

Darbus vērtēs žūrija, kurā aicināti piedalīties vizuālās mākslas skolotāji un bibliotekāri, 
Darbu vērtēšana notiek līdz 2015. gada 5. septembrim. Konkursa rezultāti tiks publiskoti www.dobelesbiblioteka.lv sadaļā Bērniem un jauniešiem.
Tiks apbalvoti trīs labākie darbi katrā vecuma grupā.
Žūrija var piešķirt atzinības rakstus un īpašās simpātiju balvas.
Apbalvošanas sarīkojums un godalgoto darbu izstādes atklāšana paredzēta 2015. gada septembrī dzejas dienu pasākumā.

Tagi: konkurss